Om plassering av nytt universitetssykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 19.november 2015 Næringsforeningen, ved direktør Harald Minge, arbeider utrettelig for at et nytt sykehus (SUS) skal, og må, bygges på Ullandhaug i nær tilknytning til universitetet (UiS). I siste nummer av deres tidsskrift, Rosenkilden, er en stor del av spalteplassen viet argumentasjon for dette.  […]

Om erstatning for tapte arbeidsplasser i oljeindustrien. Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.november 2015. Norsk petroleumsvirksomhet er bygd opp i de siste 50 år, og sysselsetter nå over 200.000 mennesker totalt, med 60.000 direkte i oljeselskapene. Det har vært en enestående næringsutvikling, som neppe kan gjentas. Fallet i oljeprisen har gitt næringen en, forhåpentlig kortvarig, knekk. […]

Om klima. Innlegg i Stavanger Aftenblad 10.oktober 2015. I 2007 fikk Al Gore, og FNs klimapanel (IPCC), Nobelprisen for arbeid med miljøet. Året før laget Gore filmen «En ubehagelig sannhet» om global oppvarming, og vant Oscar for beste dokumentar. Det er funnet minst 35 faktiske feil i filmen. For mange er likevel filmen fortsatt sannheten […]

Om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.september 2015 Arkitekt Alexandra Algard hadde den 22.september et meget godt innlegg i SA om at et nytt sykehus på Våland er det klart beste alternativet, og at et sykehus på Ullandhaug vil være en tabbe. Undertegnede har tidligere hevdet de samme på debattsidene […]

Om mobbing. Innlegg i Stavanger Aftenblad 13.august 2015 under tittelen: Hva med individets ansvar og gode leveregler? Professor Sigrun K. Ertesvåg hadde den 11.august en kronikk i Aftenbladet om kampen mot mobbing. Regjeringa har startet sin fjerde kampanje mot mobbing i skolen på 30 år, basert på det såkalte Djupedal-utvalget sine råd (NOU 2015:2). Forhåpentlig har […]

Stavanger Aftenblad 12.11.2015 Kjære Iselin Nybø, Du skriver i Aftenbladet den 13.11 om bybanen. Som de fleste bybane-tilhengere er du imidlertid forutinntatt, og avslutter med at «vi må ta sats og gi folket den beste løsningen – bybanen». Bybanetilhengerne vet selvsagt best, illustrert ved det du skriver i begynnelsen av ditt innlegg om de løse […]

Kverulantkatedralen hadde nylig et debattmøte der det ble spurt om FNs klimapanel (IPCC) driver med politikk eller vitenskap. Det kan fastslås at det er mye politikk i rapportene og konkusjonene fra IPCC.  På møtet hevdet vindentreprenøren Rune Hersvik hardnakket at global og norsk petroleumindustri blir kraftig subsidiert. Globalt refererte han til det internasjonale energibyrået (IEA), […]

Om kollektivtrafikk i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 9.mars 2015. Styrelederen for Kolumbus, Steinar Madsen, slår i Aftenbladet den 4.mars til lyd for at vi bruker kollektive transportmidler, sykler eller går litt oftere. Dersom tallet på privatbilister reduseres med rundt 20%, vil trafikken gli langt smidigere, og det blir mindre tid kastet bort i kø […]

Om Bellonas feilaktige påstander om subsidiering av oljevirksomhet. Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.januar 2015. Bellonaleder Fredric Hauge var i harnisk i Aftenbladet 21.januar. Grunnen var, ifølge Hauge, at staten (du og jeg) vil subsidiere oljevirksomheten med 190 milliarder kroner (44 operahus) ved leteboring i Barentshavet i blokker som kommer til å bli tildelt i den […]