Lytt til Kolumbus

Om kollektivtrafikk i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 9.mars 2015.

Styrelederen for Kolumbus, Steinar Madsen, slår i Aftenbladet den 4.mars til lyd for at vi bruker kollektive transportmidler, sykler eller går litt oftere. Dersom tallet på privatbilister reduseres med rundt 20%, vil trafikken gli langt smidigere, og det blir mindre tid kastet bort i kø for oss alle. Det er innlysende for alle. Til og med politikerne skjønner nok det, men det beklagelige er at de ikke gjør noe alvorlig med det. Det til tross for at det er mulig med begrensede midler, og til akseptable kostnader. Å måtte vente på tilfredsstillende løsninger til etter 2020 er unødvendig, og kan få alvorlige følger.

Markedsansvarlig for GoMore Norge, et firma som forsøker å få flere til å reise sammen, kom med en kommentar i lørdagens avis. Å få flere til å reise sammen ved bruk av mobil-apper, er en god idé, og det er all grunn til å ønske dem lykke til. Det å gi opp bil for kollektivtransport kan nok være en stor terskel for mange, men ikke uoverstigelig. At mange må ut med over 100 kroner tur/retur dersom de lar bilen stå, er imidlertid en grov overdrivelse. De som tror det, har ikke hørt om Flexi-kortet. Dette kortet koster 630 kroner pr. 30 dager, eller rundt 20 kroner pr.arbeidsdag. Da kan den reisende i tillegg reise så mye han/hun vil uten ekstra kostnader, og i tillegg kostnadsfritt ta med seg inntil 1 voksen og 3 barn. Men den største besparelsen består i å kvitte seg med bil nummer 2 eller 3, som årlig koster i størrelsesorden 30-50.000 kroner. Økonomisk sans synes imidlertid ikke å være særlig utbredt her i området. At dette for enkelte kan medføre store praktiske skal imidlertid ikke legges under en stol.

Madsen slår fast at det kun er dobbeltsporet som kan levere på klokken i rushtrafikken, og lister opp 4 mulige tiltak for å finne gode løsninger som motiverer folk til å sette bilen hjemme. Disse ligner på 10 konkrete forslag undertegnede la frem i 25.9.2012 i Aftenbladet, men som de styrende har oversett. I stedet for å gjenta Madsens tiltak, er her et utdrag av de 10:

  • Start matebusser til/fra stasjonene for dobbeltsporet/Jærbanen med samme frekvens som toget
  • Øk togfrekvensen snarest mulig
  • Fjern kritiske flaskehalser for bussene
  • Start matebuss mellom Gausel stasjon og flyplassen, via store arbeidsplasser på Forus
  • Overfør ansvaret for drift av toglinjen mellom Stavanger og Egersund til Kolumbus
  • Start planlegging av flere togstasjoner, først på Lura

Dette er tiltak som krever lite i form av ressurser, men som kan ha svært positive resultat om de håndteres på riktig måte. Siden dobbeltsporet ble åpnet i desember 2009, er det blitt gradvis flere reisende. Men kapasiteten er langt fra utnyttet, og ved hyppigere avganger kan den eventuelt mangedobles. At lite eller ingenting har skjedd på over 5 år er intet mindre enn en skandale.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar