Etter offentliggjøringen av skattelistene for 2016 skrev Aftenbladet, og andre aviser, om lønnsnivå blant ledere i offentlig forvaltning. I alt 149 ledere i Staten hadde høyere lønn enn statsministeren (1,63 million), og 366 høyere enn statsrådene (1,33 million). Inkludert ledere i helt eller delvis statseide selskap, var det ytterligere 46 som tjente mer enn […]

Om en alternativ annen bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 7.nov. 2017. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun årlig avkastning med en øvre grense på 3%.  Som beskrevet i et innlegg 3.11, er midlene i Oljefondet fordringer på utenlandske tjenester, fra levering av olje og gass. Beslutningen […]

Om bruk av Oljefondet. Piblisert i Stavanger Aftenblad 3.nov. 2017. Kverulantkatedralen (KåKå) arrangerer denne uka en økonomifestival («økonomi med nogot attåt»). Blant annet skal en Verdikommisjon besvare følgende: «Tilhører oljefondet nordmenn? Hvordan bevare oljefondet?» Første spørsmål er enkelt. Selvsagt eies Oljefondet av nordmenn (Den norske stat). Det andre spørsmålet er mer interessant, og burde heller […]

Om alternativ, og bedre, bruk av oljefondet. En link til innlegget ble i 2022 sendt bilutvalget som skal vurdere Oljefondet. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun gjennomsnittlig årlig avkastning. Derfor er det satt en øvre grense på 3% som årlig kan tas ut av fondet.  Som beskrevet i […]

Om bruk av data i klimadebatten. Publisert i Stavanger Aftenblad 4.okt. 2017 Aftenbladet anmeldte 28.september den siste filmen med/av Al Gore, En ubehagelig oppfølger. Ifølge anmelderen besøker Gore flomrammede, smeltende isbreer, politiske toppmøter, og konstaterer at han har fått rett i sine antakelser, i hans forrige film (En ubehagelig sannhet), om ekstremvær som følge av […]

Om vindkraft og fugler. Publisert i Stavanger Aftenblad En nordmann fikk nylig en bot for å ha drept en skjære med en rottefelle. Han var lei av at fuglen forsynte seg av jordbær i hagen hans. Boten var på 15.000 kroner. Det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil sa seg tidligere i år skyldig i å ha forårsaket […]

Om ny fornybar energi, kraftpriser og subsidier. Publisert i Stavanger Aftenblad 13.sep. 2017 Tre medlemmer av MDG kommenterer i Aftenbladet 8.9 strømpriser brukt i mitt innlegg den 1.9. De hevder også at krafteksport gir billigere strøm. Dette har lite med virkeligheten å gjøre. For det første hevder de at den norske strømprisen til private sluttbrukere […]

Om global oppvarming, klima og politikk. Publisert i Stavanger Aftenblad 1. sep. 2017. Aftenbladet tar inn uforholdsmessig mange innlegg fra medlemmer i MDG. Nylig om hvorfor et oljeultimatum er nødvendig (14.8), de grønnes verdensbilde (25.8), og den 29.8 om norsk eksport av strøm til kontinentet. I det siste innlegget skriver Eva Berge at flere eksportkabler […]

Om global oppvarming. Publisert i Stavanger Aftenblad 29. aug.2018. MDG-politiker Ingeborgrud omtaler i Aftenbladet 17.juli gasskraftverket på Kårstø som en skandale. Det er mulig at kraftverket ble bygd på sviktende forutsetninger, og korrekt at det økonomisk har vært en fiasko. Da beslutningen om bygging ble tatt, var det få som så det. Den politiske krisen […]

Om trafikkulykker og tunneller. Så har det skjedd enda en tunnelulykke. Denne gang i den 1,9 km lange Bremanger-tunnelen. En tankbil med 16500 liter bensin krasjet, og bensinen tok fyr. Og igjen hadde vi griseflaks – ingen menneskeliv gikk tapt. De med rimelig god hukommelse vet at det ikke er første gang dette skjer. Og […]