,

Hvorfor skal man være enige om noe man er uenige om?

Stavanger Aftenblad 12.11.2015

Kjære Iselin Nybø, Du skriver i Aftenbladet den 13.11 om bybanen. Som de fleste bybane-tilhengere er du imidlertid forutinntatt, og avslutter med at «vi må ta sats og gi folket den beste løsningen – bybanen». Bybanetilhengerne vet selvsagt best, illustrert ved det du skriver i begynnelsen av ditt innlegg om de løse kanonene Tom Tvedt og Odd Arild Kvaløy som har tillatt seg å stille spørsmålstegn ved bybaneprosjektet: «For de fleste som har satt seg inn i problemstillingen, faller både Tvedts og Kvaløys fremstilling av saken på sin egen urimelighet». Tom Tvedt tok den 3/11tak i 13 punkter som din partikollega Per Thorbjørnsen den 30/10 hadde satt fremsatt som fortreffeligheter ved en bybane, og tilbakeviste mer eller mindre samtlige. Dagen før hadde undertegnede gjort det samme. Som de fleste innlegg til fordel for bybanen i den senere tid er også ditt innlegg dessverre preget mer av ønsketenking enn etterprøvbar informasjon. Du utfordres herved til punktvis å tilbakevise de innvendinger som er gjort mot Thorbjørnsens påstander. Ivar Sætre Sivilingeniør, Stavanger