Etter nærmere vurdering har jeg besluttet å avslutte nettstedet ivars.no. Nettstedet blir derfor snart ikke tilgjengelig. Takk til de som har fulgt med på nettstedet. Vennlig hilsen Ivar Sætre ivarsatre@iclud.com

Kurven nedenfor bygger på data frem fra BP Statistical Review 2016, og den svarte delen viser verdens bruk av fossil energi. Etter 2016 har bruken av fossil energi fortsatt å øke. På klimamøtet i 2023 (COP28) var det et sterkt ønske om at all fossil energi skal fases ut innen 2050. I den endelige slutt […]

Dette innlegget ble sendt til Stavnger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa. I en artikkel i Aftenbladet 24.november frykter LO-forbundet Industri Energi en «norsk industrikollaps og truer med storstreik» fordi «Regjeringen foreslår å øke «kvoteprisgulvet» fra 200 til 375 kroner for hvert tonn CO₂-utslipp». Det er ikke bare CO₂-prisen som truer norsk industri. Unntatt […]