Dette er en variant av et tidligere innlegg, «Kjernekraft for Sunndal Verk», publisert i Tidens Krav den 14.november 2023. Innlegget ble publisert i Sunnmørsposten den 16.november 2023, under tittelen «Bør etablere et mindre kjernekraftverk i regionen». ***************************** Avtroppende direktør for NHO i Møre og Romsdal, Espen Remme, skrev nylig i Sunnmørsposten at «det er hverken […]

Dette innlegget ble publisert i Tidens Krav (Kristiansund) den 14.november 2023. Innlegget beskriver et forslag for å øke tilgangen på elektrisk kraft på Nordmøre, uten store naturinngrep. *********************** Hydro Aluminium har i det siste hatt en annonsekampanje («Ingenting er mulig») om «nullutslipp» fra  sin aluminiumproduksjon i 2050. Det skal skje gjennom: Hydro Aluminiums mål er […]

Videre elektrifisering av norsk infrastruktur er i de fleste tilfelle av det gode. Det fins imidlertid flere eksempel på at det ikke tilfører samfunnet verdier, som: – Elektrifisering av plattformer på kontinentalsokkelen – Tilgang til rimelig elektrisitet for store brukere som i første rekke betjener  utenlandske markeder: batterifabrikker, datasentre etc. – Elektriske fly – Eksport […]

Dette innlegget ble forsøkt tatt inn i Stavanger Aftenblad, men ikke akseptert. *********************** Det blåser en kraftig, og eventyrlig, havvindoptimisme over Norge. Så godt som alle norske politikere, og mange i næringsliv og finansverden, tror at dette skal skape mange nye verdiskapende arbeidsplasser i Norge. Siden Norge «går som ei kule» i øyeblikket, i første […]

Dette er en kommentar til Equinors aktiviteter utenom olje og gass. Selskapet styres av en ledelse som synes å være på ville veier. Det kommer i tillegg til at majoritetseieren (den norske stat) styres av politikere som i svært liten grad vet, og enda mindre forstår, hva selskapet driver med. «Equinor har teknologi og innovasjon […]

Dette innlegget diskuterer omfanget og konsekvensene av den klima- og energipolitikk som er ført i Norge og Europa de siste 10-år. Innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, med ikke antatt (som kronikk) Av nyhetene vi daglig bombarderes med, er det nok mange som frykter en ytterligere eskalering av krigen i Ukraina. Dersom den ender med […]

Stavanger Aftenblad (SA) skrev den 3.juni om Stortingets beslutning om å gå inn for en bevilgning på 23 milliarder kroner til havvindprosjekt på sørlige Nordsjø II med følgende overskrift: «Tikkende bombe». «Blind­tarm i Nord­sjøen». «Svært uheldig»: Utskjelt prosjekt kan få 23 milliarder skatte­kroner med følgende ingress: Selv partier som stemmer for det kontroversielle havvindprosjektet i […]

Professor Jan Emblemsvåg (NTNU/Ålesund) har skrevet en lengre artikkel i tidsskriftet NATUREN (nr.2/2023) om «De grunnleggende forholdene et energisystem må ta hensyn til for at det skal være bærekraftig»: https://www.idunn.no/doi/10.18261/naturen.147.2.2 (bak betalingsmur). Sammendrag i artikkelen: «Artikkelen ser på de grunnleggende forholdene som må oppfylles for at et kraftsystem i det hele tatt skal fungere rent […]

Dette er en kommentar til et tidligere innlegg fra vindkraft-lobbyen, men også en generell kommentar til kostbar energiutbygging, spesielt av havvind. Innlegget ble sendt som debattinnlegg i Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa. ************************* Energi er grunnlaget for all aktivitet i et samfunn, og mer energi trengs jo mer utviklet samfunnet er. Fornuftig […]

Teksten nedenfor ble sendt som forslag til leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa. Det gis kommentarer til hvordan ny energi best kan skaffes til veie i Norge. **************************************** Energi er grunnlaget for all aktivitet i et samfunn. Jo mer utviklet et samfunn er, desto mer energi trengs. Norske politikere på 1900-tallet […]