Denne siden er under forberedelse

LINKER TIL GENERELL DEBATT

Linkene er ordnet i avsnitt som vist nedenfor, og med de mest interessante/betydningsfulle øverst (basert på subjektivt skjønn).

1. ENERGI

Elpriser i Danmark:

2. KLIMA OG MILJØ (se også eget link-dokument)

Johnny Hesthammer om klimaavtrykk

Michael Shellenbergers og Environmental Progress: nettside

3. KOLLEKTIVTRAFIKK OG BYBANE

4. SAMFERDSEL OG TRANSPORT

5. POLITIKK OG ØKONOMI

Interessant intervju med Marianne og Jan Emblemsvåg om politikk og energi/økonomi.

6. MEDIA OG JOURNALISTIKK

7. LIVSSYN OG RELIGION

8. KULTUR OG KUNST

9. VITENSKAP OG TEKNOLOGI

**********************************

LINKER TIL DEBATT OM KLIMA

0. GENERELT (Historisk, sammenfattende rapporter)

1. TEMPERATUR

2. CO2 OG TEMPERATUR

3. SOLEN OG TEMPERATUR

4. HAV – NIVÅ, TEMPERATUR OG LIV I HAVET

5. NEDBØR

6. STORM OG UVÆR

7. CO2 OG PLANTEVEKST, MATPRODUKSJON, DYR

8. HAVIS – ARKTIS OG ANTARKTIS

9. ISBREER OG SNØDEKKE

10. KLIMA OG POLITIKK

11. ENERGI