Dette innlegget ble sendt til Stavnger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa. I en artikkel i Aftenbladet 24.november frykter LO-forbundet Industri Energi en «norsk industrikollaps og truer med storstreik» fordi «Regjeringen foreslår å øke «kvoteprisgulvet» fra 200 til 375 kroner for hvert tonn CO₂-utslipp». Det er ikke bare CO₂-prisen som truer norsk industri. Unntatt […]

Dette innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad som forslag til kronikk, men ikke tatt inn i avisa. Innlegget stiller store spørsmålstegn ved den norske klimaloven. Bør den fjernes? ************************** Klimautvalget ble oppnevnt 13.august 2021, og leverte sin rapport den 27.oktober 2023. Mandatet var « å gjere ei heilskapleg utgreiing av dei vegvala Noreg står overfor […]

Dette innlegget ble publisert i Tidens Krav (Kristiansund) den 14.november 2023. Innlegget beskriver et forslag for å øke tilgangen på elektrisk kraft på Nordmøre, uten store naturinngrep. *********************** Hydro Aluminium har i det siste hatt en annonsekampanje («Ingenting er mulig») om «nullutslipp» fra  sin aluminiumproduksjon i 2050. Det skal skje gjennom: Hydro Aluminiums mål er […]

Denne kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad 24.oktober 2023. Den norske stats pensjonsfond utland, Oljefondet, blir til stadighet diskutert. For å skape et fond «som varer evig», er det innført en begrensning på hvor mye som kan tas ut av fondet hvert år, den såkalte handlingsregelen. Dette skal tilsvare gjennomsnittlig årlig avkastning av fondet, og […]

Dette innlegget ble publisert som kronikk i Stavanger Aftenblad den 26.august 2023. Også publisert hos Norsk Bane AS: https://www.norskbane.no/aktuelt/bruk-oljefondet-til-lyntog/ Det er på tide norske politikere ser med nye øyne på norsk infrastruktur og bruk av Oljefondet. Direkte bruk av fondet til en fremtidsrettet infrastruktur er den klart beste anvendelsen som kan bidra vesentlig til en omstilling […]

Dette innlegget ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa. Hverken økonomer eller politikere synes å forstå hva som skjer. *********************************************** I en artikkel i Aftenbladet den 20.juli, «Derfor er prisveksten fortsatt høy», ble det forsøkt å forklare hvorfor vi har hatt en kraftig inflasjon, selv uten at energiprisene er inkludert. Det […]

Marte C.W. Solheim, Professor og leder for Senter for innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS, hadde den 11.juli en gjestekommentar i Stavanger Aftenblad om «kva vi skal leve av etter oljå». Solheim skriver direkte, helt korrekt, at «Ingen veit kva vi skal leve av «etter oljå». Ingen veit kva kompetanse vi treng. Men vi veit at noko […]

Dette er en kommentar til Equinors aktiviteter utenom olje og gass. Selskapet styres av en ledelse som synes å være på ville veier. Det kommer i tillegg til at majoritetseieren (den norske stat) styres av politikere som i svært liten grad vet, og enda mindre forstår, hva selskapet driver med. «Equinor har teknologi og innovasjon […]

Dette innlegget diskuterer omfanget og konsekvensene av den klima- og energipolitikk som er ført i Norge og Europa de siste 10-år. Innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, med ikke antatt (som kronikk) Av nyhetene vi daglig bombarderes med, er det nok mange som frykter en ytterligere eskalering av krigen i Ukraina. Dersom den ender med […]

Stavanger Aftenblad (SA) skrev den 3.juni om Stortingets beslutning om å gå inn for en bevilgning på 23 milliarder kroner til havvindprosjekt på sørlige Nordsjø II med følgende overskrift: «Tikkende bombe». «Blind­tarm i Nord­sjøen». «Svært uheldig»: Utskjelt prosjekt kan få 23 milliarder skatte­kroner med følgende ingress: Selv partier som stemmer for det kontroversielle havvindprosjektet i […]