KURVEN SOM SIER ALT

Kurven nedenfor bygger på data frem fra BP Statistical Review 2016, og den svarte delen viser verdens bruk av fossil energi.

Etter 2016 har bruken av fossil energi fortsatt å øke.

På klimamøtet i 2023 (COP28) var det et sterkt ønske om at all fossil energi skal fases ut innen 2050.

I den endelige slutt avtalen ble dette ønsket modifisert, men målet står fast.

Den svarte delen i kurven skal helst erstattes med den grønne.

Kurven viser med all tydelighet hvor virkelighetsfjern klimaaktivistene er.