Kommentar til innlegg av Wenche Skorge i Stavanger Aftenblad 28.12.2018: Klimadebatt, petroleumsforskere, klimarealister – og realitetene   Det er selvsagt mulig at «Norge har noen av verdens beste klimaforskere», men de er i så fall anonyme. Hvem er de, og hva har de konkret gjort? I linken som fulgte etter denne påstanden, nevnte ingen, og det var kun […]

Kommentarer til Hilde Øvrebekks kommentar i Stavanger Aftenblad 27.12.2018: Verden har aldri vært bedre. Det er bra det informeres om at alt ikke går dårlig her i verden. Som Hans Rosling har fortalt, og beskrevet, mange ganger, er det motsatte tilfelle. Hilde Øvrebekk kunne godt skrevet litt mer om Roslings spørsmål som hun refererer til […]

Kommentar til intervju med Eldar Sætre, konserndirektør i Equinor (Statoil), i Stavanger Aftenblad (Magasinet) 15.12.2018. Eldar Sætre er feilinformert om klimaet. Han burde begynne med å lese den korte og lettfattelige boka «An inconvenient deception» (1), med kommentarer til Al Gores feilaktige påstander og profetier. Boka er skrevet av klimaforskeren Dr. Roy Spencer ved universitetet […]

I en kronokk i Stavanger Aftenblad hevder skribenten Mikkjel Lønning at «Noreg må vise veg i klimaspørsmålet». Kronikken er dessverre ikke annet enn høytflyvende tanker uten rot i virkeligheten. Lønning referer til utsagn fra Verdensbanken om at «det er store pengar på å kutte i utslepp» og fra Verdens helseorganisasjon «som seier at me vil […]

Kommentar til innlegg i Stavanger Aftenblad 17.12.18 om tilstanden i havet, av globetrotteren Per Henning Lerstad. Dette er ikke annet enn personlig synsing basert på tilfeldige observasjoner. Havet stiger lite, og i alle fall ikke mer enn normalt, i Stillehavet, verdens største hav. I havna i Sydney, Australia, ute i Stillehavet, har vannstanden knapt nok steget […]

Kommentar til innlegg i Stavanger Aftenblad av Wenche Skorge Det er godt vi har folk som Wenche Skorge, som kan rettlede oss i klimaspørsmålet! Det hele er, dessverre, et politisk prosjekt for å endre verdens økonomi. Risikoen ved dette er det få, om noen, som kjenner til. Klimaekspertisen i Cicero er det mange som stiller […]