,

Plassering av nytt sykehus i Stavanger

Om plassering av nytt universitetssykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 19.november 2015

Næringsforeningen, ved direktør Harald Minge, arbeider utrettelig for at et nytt sykehus (SUS) skal, og må, bygges på Ullandhaug i nær tilknytning til universitetet (UiS). I siste nummer av deres tidsskrift, Rosenkilden, er en stor del av spalteplassen viet argumentasjon for dette. 

Hovedargumentet er at et sykehus på Ullandhaug vil styrke UiS som et akademisk kraftsentrum og gjennom forskning og utvikling bidra til næringsutviklingen i regionen. Rosenkilden siterer en leder ved NTNU i Trondheim: “Dersom sykehuset hadde ligget et par kilometer unna universitetet, kunne det like godt vært i en annen by”. Nå ligger det medisinske fakultetet ved NTNU på selve sykehuset, og utdanningen av helsepersonell skjer, eller vil skje, der. Selv om hovedbygget for den tekniske delen av NTNU ligger i gangavstand til sykehuset, er kjemiavdelingen, som antakelig er den tekniske delen legeutdanningen har mest med å gjøre, dobbelt så langt unna. SINTEF ligger enda lenger borte, og det psykologiske fakultetet er på Dragvoll, i luftlinje ca. 3 km fra sykehuset. Spasering mellom sykehuset og relevante avdelinger ved NTNU er nok ikke vanlig. Det er andre faktorer som eventuelt vil styrke fagmiljøene.

Det bør også nevnes at det fra sykehuset i Trondheim også er gangavstand til byens sentrum.

Frede Cappelen skriver i SA 13.november at “behandlingen av lokalisering av et nytt sykehus bryter markant med regjeringens retningslinjer og arbeidet med konsentrert utbygging langs kollektivaksene”. Foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved SUS, Alexander Seldal, er inne på det samme, og siterer de 4 lovpålagte oppgaven for spesialisthelsetjenesten:

  • Pasientbehadling
  • Utdanning av helsepersonell
  • Forskning
  • Informasjon/opplæring av pasienter og pårørende

Seldal poengterer at “størst av alle er tross alt pasientbehandlingen”. To av de 4 punktene gjelder dette. Pårørende er en stor gruppe som bør kunne komme enkelt til sykehuset. Det kan ikke herske tvil om at nærhet til kollektivaksene da er av stor betydning. Det samme gjelder for helsepersonell og helsestudenter. Forskning, og utvikling, ved SUS vil alltid være en meget liten av verdens medisinske forskning. For SUS må hovedoppgaven alltid være å sørge for at det nyeste i relevant medisinsk utvikling blir benyttet raskest mulig, ikke å utvikle alt selv.

God kontakt mellom SUS og UiS er selvsagt viktig. Det meste av kontakten vil uten tvil skje via elektroniske media. Fysisk kontakt kan enkelt etableres, det vil antakelig koste 5-700 millioner kroner, ved å anlegge en T-bane/monorail mellom Paradis stasjon og UiS. Den kan legges rett under sykehuset på Våland, og muliggjøre at transporttiden mellom UiS og SUS reduseres til noen få minutter. I tillegg får samtlige som skal til eller fra UiS, rask tilgang til Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og stasjonsbyene langs Jærbanen. Betydningen dette vil ha for næringslivet i regionen er nok langt større enn samlokalisering av SUS med UiS.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar