Oppføringer av Ivar Sætre

,

EN FORHASTET LOV ?

Dette innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad som forslag til kronikk, men ikke tatt inn i avisa. Innlegget stiller store spørsmålstegn ved den norske klimaloven. Bør den fjernes? ************************** Klimautvalget ble oppnevnt 13.august 2021, og leverte sin rapport den 27.oktober 2023. Mandatet var « å gjere ei heilskapleg utgreiing av dei vegvala Noreg står overfor […]

KJERNEKRAFT FOR MØRE OG ROMSDAL

Dette er en variant av et tidligere innlegg, «Kjernekraft for Sunndal Verk», publisert i Tidens Krav den 14.november 2023. Innlegget ble publisert i Sunnmørsposten den 16.november 2023, under tittelen «Bør etablere et mindre kjernekraftverk i regionen». ***************************** Avtroppende direktør for NHO i Møre og Romsdal, Espen Remme, skrev nylig i Sunnmørsposten at «det er hverken […]

,

KJERNEKRAFT FOR SUNNDAL VERK

Dette innlegget ble publisert i Tidens Krav (Kristiansund) den 14.november 2023. Innlegget beskriver et forslag for å øke tilgangen på elektrisk kraft på Nordmøre, uten store naturinngrep. *********************** Hydro Aluminium har i det siste hatt en annonsekampanje («Ingenting er mulig») om «nullutslipp» fra  sin aluminiumproduksjon i 2050. Det skal skje gjennom: Hydro Aluminiums mål er […]

CO2 – LIVETS GASS

Dette er en kommentar til rådende klimapolitikk i Norge, og resten av Vesten. Den er sendt som debattinnlegg til Stavanger Aftenblad, men det kan ikke regnes med å bli tatt inn i avisa. Selv om det som står i innlegget er korrekt, er det ikke politisk korrekt. Del gjerne med andre! ******************************************** Miljø- og klimaminister […]

, ,

OM OLJEFONDET OG BRUKEN AV DET

Denne kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad 24.oktober 2023. Den norske stats pensjonsfond utland, Oljefondet, blir til stadighet diskutert. For å skape et fond «som varer evig», er det innført en begrensning på hvor mye som kan tas ut av fondet hvert år, den såkalte handlingsregelen. Dette skal tilsvare gjennomsnittlig årlig avkastning av fondet, og […]

KLIMATEORI FOR FALL ?

Innlegget nedenfor er sendt til Stavanger Aftenblad som forslag til leserinnlegg/kronikk. Det anses imidlertid for lite sannsynligvis at det tas inn i avisa, og publiseres derfor på dette nettstedet samtidig. Del det gjerne med andre. *************************** Siden før 1990 har meget sterke krefter vært i sving, ikke minst politiske, for å overbevise befolkningen om at […]

,

Hva lærer vi av «Tormod»?

Redaktæren i TU, Tormod Haugstad, hadde i siste nummer av Teknisk Ukeblad (TU 0523) en leder med overskriften «Hva lærer vi av «Hans»?». Alle tidsskriftledere bør holde seg til fakta. Det kan ikke sies om denne lederen. Lederen hovedpoeng er at samfunnet må sikre sin infrastruktur gjennom bruk av statistikk for å være forberedt på […]

, , ,

LYNTOG I NORGE

Dette innlegget ble publisert som kronikk i Stavanger Aftenblad den 26.august 2023. Også publisert hos Norsk Bane AS: https://www.norskbane.no/aktuelt/bruk-oljefondet-til-lyntog/ Det er på tide norske politikere ser med nye øyne på norsk infrastruktur og bruk av Oljefondet. Direkte bruk av fondet til en fremtidsrettet infrastruktur er den klart beste anvendelsen som kan bidra vesentlig til en omstilling […]

Utbygging av kjernekraft i Norge

Videre elektrifisering av norsk infrastruktur er i de fleste tilfelle av det gode. Det fins imidlertid flere eksempel på at det ikke tilfører samfunnet verdier, som: – Elektrifisering av plattformer på kontinentalsokkelen – Tilgang til rimelig elektrisitet for store brukere som i første rekke betjener  utenlandske markeder: batterifabrikker, datasentre etc. – Elektriske fly – Eksport […]

,

KLIMAKRISE I 1789 ?

Innlegget nedenfor, publisert på inyheter.no 15.august 2023, er en kort sammenligning mellom to uvær: Hans i 2023 og Storofsen i 1789. De synes å omfatte i hovedsak det samme området i Norge. Siden 1789 var på slutten av den lille istid , en kuldeperiode med meget små menneskeskapte utslipp av CO2, og 2023 er i […]