Subsidiert energi

Kverulantkatedralen hadde nylig et debattmøte der det ble spurt om FNs klimapanel (IPCC) driver med politikk eller vitenskap. Det kan fastslås at det er mye politikk i rapportene og konkusjonene fra IPCC. 

På møtet hevdet vindentreprenøren Rune Hersvik hardnakket at global og norsk petroleumindustri blir kraftig subsidiert. Globalt refererte han til det internasjonale energibyrået (IEA), som har kommet frem til årlige subsidier på 2500 milliarder dollar. Det minner om H.C. Andersens eventyr om keiserens nye klær. Herstad hevdet videre at norske oljeselskap som ikke er i skatteposisjon, subsidieres med rundt 100 millioner dollar for hver brønn de borer. Ifølge Herstad kommer disse subsidiene fra skattebetalerne. Det er en fordreining av sannheten. Boringen betales tvert imot av petroleumsinntektene (riktignok via petroleumskatten på 78%), etter en ordning innført for å likestille oljeselskap som ikke er i skatteposisjon med dem som er det. For staten er det en utgift til inntekts erhvervelse.

Følgende spørsmål kan stilles:

  1. Hvor mange vindmøller ville det blitt bygget i Norge uten subsidier?
  2. Hvor mange oljefelt (i drift) ville blitt bygget uten det Hersvik hevder er subsidier?

Svaret på det første spørsmålet er uten tvil «INGEN» (bortsett fra de eventuelle privatpersoner bygger for egen bruk). Svaret på det andre er «ALLE». Ingen olje- eller gassfelt er bygget ut med subsidier, hverken i Norge eller utenlands.

Undertegnede var forleden innom en bruktbilforretning på Bryne. Til stor overraskelse sto det to el-biler der, og ved nærmere ettersyn var de splitter nye. På spørsmål om bruktbilforretningen hadde begynt å forhandle el-biler, svarte selgeren «Nei, bilene er importert fra Tyskland. Der er det ikke mulig å selge dem!».

En rask sjekk på internett viser at antall el-biler i Tyskland ved utgangen av 2014 var vel 20.000 (pluss 6000 hybrider), mens tilsvarende tall i Norge var ca. 40.000 el-biler (og 2500 hybrider). Tyskland har over 16 ganger så mange innbyggere som Norge, men bare halvparten så mange el-biler. I forhold til folketallet er det altså 32 ganger så mange el-biler i Norge som i billandet Tyskland. Om noe land skulle ha mange el-biler, burde det være Tyskland med dets høye befolkningstetthet og mange store byer (52 byer større enn Stavanger på samme landareal). Slik virker subsidier og store norske avgiftslettelser.

Det er all grunn til å ønske alternativer til energi fra petroleum velkommen, men det bør være ved bruk av sunn fornuft og gode økonomiske prinsipp.

Sannheten er at hoveddrivkraften for teknisk og økonomisk fremgang, og økt velferd (i så godt som alle land), de siste 100 år kommer fra utvinning av petroleum. Det er ikke merkelig når 1 liter olje gir en nyttbar energimengde tilsvarende den 5 mann utfører ved fysisk arbeid i 8 timer. Dersom mannsarbeidet er verdt 4000 kroner (100 kr/time), kunne man hevde at hver liter olje til 10 kroner subsidierer menneskelig virksomhet med 3990 kroner!

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar