Formålet med dette nettstedet er å presentere aktuelle synspunkt på samfunnsutviklingen – primært i Norge, men også generelt.

Mange av artiklene er publisert i  andre media, men et flertall er kun publisert her.

Litt om forfatteren:

  • sivilingeniør fra NTH (NTNU), med erfaring fra forskning (SINTEF), industri (ÅSV- nå Hydro Aluminium), olje- og gassvirksomhet i Norge og utlandet (Statoil).
  • medlem av Seniortanken i Stavanger. De har sin egen nettside: seniortanken.com.
  • medlem av Klimarealistene.

I 1987/88 deltok forfatteren på en etappe (i Det indiske hav) av den da 99 år gamle seilskuta Svanhilds jordomseiling.

Eventuelle kommentarer bes rettes direkte til forfatteren på adressen ivarsatre@icloud.com

Sponsor: