,

Bruk av Oljefondet

Om en alternativ annen bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 7.nov. 2017.

Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun årlig avkastning med en øvre grense på 3%. 

Som beskrevet i et innlegg 3.11, er midlene i Oljefondet fordringer på utenlandske tjenester, fra levering av olje og gass. Beslutningen om ikke å røre oppsparte midler, innebærer at Norge lar være å realisere verdiene. 

Midler fra fondet kan kun realiseres gjennom investeringer i varer og tjenester fra utlandet. Konkrete investeringer må diskuteres grundig, men det bør være innlysende at de skal være til nytte for flest mulig på lang sikt, og ikke til kortsiktig daglig forbruk.

Nedenfor er noen forslag til mulige tiltak. Andre kan være bedre.

  • Nedbetal alle bompengelån
    Dette vil virke umiddelbart. Bedrifter, og mange familier, får en bedre økonomi, og det blir slutt på en svært upopulær ordning.
  • Effektiv transport mellom store befolkningssentra
    Dette kan være gode motorveger. Et alternativ, kanskje bedre, er høyhastighetstog mellom landets hovedområder, med 5-6 stopp på hver strekning. Det fins allerede planer for en slik løsning.
  • Digital infrastruktur i internasjonal toppklasse.
  • Utdanning og utveksling av kompetanse med utlandet.

Realisering av disse tiltakene vil kun kreve en brøkdel av Oljefondet. Det er plass for langt flere tiltak, men de ovenfor kan være en god begynnelse.

Målet må være å utvikle en nasjon med stor, men naturlig, selvforsyning av varer og tjenester. Noe annet er både usikkert og uetisk.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] og velferd: https://www.ivars.no/velferd-og-oljefond-2/ Bruk av Oljefondet: https://www.ivars.no/bruk-av-oljefondet/ Oljefond og arbeidsplasser: https://www.ivars.no/oljefond-og-arbeidsplasser/ Bruk av Oljefondet […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar