Om samfunnsverdier Verdier forbindes ofte med økonomi, og hvor mye det må betales for en vare eller en gjenstand. Det meste av dette er forgjengelig. Medmenneskelige, kulturelle og åndelige verdier kan sjelden berøres fysisk, men er likevel grunnlaget for et samfunn. Den amerikanske uavhengighetserklæringen innledes med noen «selvsagte sannheter», et verdigrunnlag: Alle mennesker er skapt […]

Om mobbing. Innlegg i Stavanger Aftenblad 13.august 2015 under tittelen: Hva med individets ansvar og gode leveregler? Professor Sigrun K. Ertesvåg hadde den 11.august en kronikk i Aftenbladet om kampen mot mobbing. Regjeringa har startet sin fjerde kampanje mot mobbing i skolen på 30 år, basert på det såkalte Djupedal-utvalget sine råd (NOU 2015:2). Forhåpentlig har […]