,

Våland er best

Om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.september 2015

Arkitekt Alexandra Algard hadde den 22.september et meget godt innlegg i SA om at et nytt sykehus på Våland er det klart beste alternativet, og at et sykehus på Ullandhaug vil være en tabbe. Undertegnede har tidligere hevdet de samme på debattsidene i SA, og skal ikke gjenta alle argumentene her. 

Et fortsatt sykehus på Våland vil være det beste for pasientene, pasientenes pårørende og alle andre som skal til og fra sykehuset. Visjonen om at et nytt sykehus på Ullandhaug, kloss på universitetet, skal kunne bli en motor for næringsutvikling, er nok ikke noe annet enn det: en visjon. 

Et sykehus på Våland vil bli meget lett å nå for en stor del av de som bor i Sør-Rogaland, svært mange av dem også om de reiser kollektivt. Enten en reiser fra Sandnes eller Stavanger sentrum, vil forskjellen i reisetid for de som tar toget, være ubetydelig.

En kommentar til det Algard skriver om skinnegående transport. Hun hevder det er dyrt, riktignok til Ullandhaug, og ikke til Våland. Men en kan starte med skinnegående transport fra Paradis stasjon til ett eller to stopp under et sykehus på Våland. Det vil være en tunnel på 3-500 meter, med heiser opp til sykehuset. Men selv en tunnel helt til Ullandhaug trenger ikke bli så dyr. Nye Ulriken tunnel i Bergen, med lengde 7,8 km og diameter 9,3 meter boret med tunnelboremaskin, er nettopp igangsatt til en pris på 1,3 milliarder kroner, eller 170.000 kroner/m. En tunnel fra Paradis til universitetet vil bli mindre enn 3 km. Det er derfor ikke usannsynlig at en tunnelbane med skinner og togmateriell vil koste mer enn 6-700 millioner kroner. Da vil universitetet ikke bli mer enn  5 minutt fra sykehuset, og i tillegg vil studentene og de som arbeider på Ullandhaug få en drastisk redusert reisetid til både Stavanger og Sandnes. I første omgang, kanskje alltid, vil det være tilstrekkelig med ett spor og ett togsett, siden toget (banen) antakelig kan ha avganger hvert 15. minutt, fra hver endestasjon.

Alle, enten de bor i Stavanger, Sandnes eller lenger sør på Jæren, endatil de som bor i andre enden av Ryfast, vil ha nytte av ringvirkningene fra et sykehus på Våland.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar