,

Om global oppvarming og «klimakrise»

Kommentar til innlegg i Stavanger Aftenblad av Wenche Skorge

Det er godt vi har folk som Wenche Skorge, som kan rettlede oss i klimaspørsmålet! Det hele er, dessverre, et politisk prosjekt for å endre verdens økonomi. Risikoen ved dette er det få, om noen, som kjenner til.
Klimaekspertisen i Cicero er det mange som stiller et spørsmål ved. Når Bjørn Samset (i Cicero) trekker frem tørken i Sør-Norge sist sommer, så er dette egentlig et eksempel på lokale variasjoner fra år til år. Det fins ikke noe bevis på at dette skyldes global oppvarming.
Her er et mer relevant eksempel:
Jorda er de siste 10-år blitt betydelig grønnere, noe klimaalarmistene sier lite om. Det kan riktignok skyldes at mer CO2 i atmosfæren er godt for plantelivet, og at plantene faktisk trenger mindre vann når CO2-innholdet i lufta øker.
Men selv om IPCC skulle ha litt rett i sine spådommer, er de tiltakene som foreslås av den norske regjeringen, og mange andre, nesten uten virkning i et lengre perspektiv. Som Bjørn Lomberg forklarer i denne linken, er de basert på helt gale prioriteringer, dersom målet er å få en bedre verden.

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar