, ,

Om Vegard Solhjell og miljø

Kommentar til mening fra Bård Vegard Solhjell i Stavanger Aftenblad 16.februar 2019 («Med hovudet i sanden»).

Det er nesten patetisk å lese Solhjells frykt for sårbar og viktig norsk natur.

Når det gjelder miljøforurensing som kan skade plante- og dyreliv, er det innlysende for de fleste at det må etableres regler og retningslinjer som sikrer en mest mulig bærekraftig virksomhet. Men det kan ikke underslås at mange organisasjoner, som Solhjells WWF, nærmest lever av krisemaksimering. Får å rette opp dette kan det være en idé å følge med på bloggen til biologen Morten Jødal: http://miljomytene.no.
Energi er en livsnødvendighet, men den må kunne produseres uten subsidier. Og det kan legges til: uten naturødeleggelser. Det gjelder tilsynelatende ikke for den viktigste alternative energiformen mange natur- og klimaforkjempere ønsker: vindkraft. I siste nummer av Fjell og vidde, magasinet til Den norske turistforening, en 9 siders artikkel med advarsler mot dette: «En utbygging vi ALDRI har sett maken til». Likevel får vindkraftsntusiastene, med NVE i spissen, ture frem. Resultatet vil bli enorme inngrep i norske skoger og fjell. Solhjell nevner ikke en gang dette.
Dette skjer på tross av at Norge ikke trenger vindkraften, og at landet ved en annen utvikling kan frigjøre mer vannkraft enn den mest omfattende vindkraftutbyggingen vil gi: https://www.ivars.no/det-trengs-ikke-vindkraft-i-norge/.
Når det gjelder fugler, er det heller ingen nåde. Mens Exxon i USA måtte betale enorme bøter på rundt 60.000 kroner for hver død fugl, ser vi bort fra slike bagateller i Norge: https://www.ivars.no/fugledod/.
Det er på tide det norske folk får øynene opp for den utviklingen som er i gang.