, , ,

Byutvikling og bompenger

Kommentar til artikkel i Stavanger Aftenblad 8.8.2019 om byutvikling og bompenger, av journalist Egil Nærland.
https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/GGeEK9/Kommentar-Utfordringa-for-bymiljopakken-er-at-svaret-er-rett
Nærland har mange gode poeng, men bompenger er et gigantisk politisk feilgrep – i alle fall i Norge. All infrastruktur bør betales av Staten – i sin helhet. I Norge har vi til og med råd til det – ved bruk av Oljefondet.
Begrensing av trafikken i bysentra bør gjennomføres. Ikke for å redusere utslipp av CO2 (som er helt ufarlig), men for å få en bedre by og mindre uønsket forurensing i form av partikler (fra eksos og veistøv).
Her er et forslag som kunne vært gjennomført uten store investeringer, og antakelig med en betydelig effekt, den samme som Nærland beskriver:
1. Øk parkeringsavgiftene i bysentra betydelig, gjerne en 5-dobling.
2. Reduser billett-takstene for kollektivtrafikk ved bruk av parkeringsinntektene.
3. Skift ut samtlige diesel-busser med elektriske.
4. Slutt med den helt unødvendige subsidieringen av el-biler.
5. Bruk Jærbanen langt mer enn i dag. Ledig kapasitet er i dag fortsatt enorm, i alle fall mellom Stavanger og Sandnes.