Pandemier og Corona

Hvor alvorlig er Corona-krisen?

Få tviler på at Norge, og resten av verden, er inne i en kritisk periode. At innbyggerne bør følge de forordningene som settes i kraft av Regjeringen, er selvsagt. Det gjelder selv om det fins kritiske røster. Det kan være på sin plass å se på hva historien forteller om tidligere pandemier. 

I slutten av mars, ca. 200 dager etter det første utbruddet, var status for Corona:

  • ca. 350.000 blitt smittet (2000/dag)
  • ca.15.000 døde (75/dag).

Ifølge Wikipedia blir det i det løpet av en «typisk sesong-influensa» globalt

  • smittet mellom 240 og 1600 millioner mennesker
  • det dør mellom 300.000 og 600.000 mennesker 

Dersom en typisk epidemi varer et halvt år (180 dager), som er mer enn gjennomsnittet, betyr det:

  • mellom 1,5 og 8 millioner smittede HVER DAG.
  • mellom 1500 og 3000 døde HVER DAG

Under «Svineinfluensaen» som fant sted i 2009/10 ble det globalt smittet 700-1400 millioner, og det døde mellom 150.000 og 600.000 mennesker. 

Med en antatt varighet på 180 dager, gir dette følgende tall:

  • mellom 4 og 8 millioner smittede/dag
  • Mellom 1000 og 4000 døde/dag

Man vet selvsagt ikke hvor alvorlig Corona 2019/20 blir, men så langt viser statistikken at det har vært langt mer omfattende, og dødelige, pandemier tidligere, i nær fortid, uten på langt nær å få den samme oppmerksomhet. En «typisk» influensa har mellom 15 og 30 ganger så mange daglige dødsfall som Corona har hatt til nå.

Tiden vil vise om Corona blir mer eller mindre alvorlig enn tidligere pandemier. Etter 3 måneder er det imidlertid lite som tyder på det. Pandemien må i så fall strekke seg over et langt større tidsrom enn vanlig.

KIlde: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic