Innlegg i Stavanger Aftenblad 20.5.2014 om klima og politikk Stortingsrepresentant Tina Bru (H) mente i Aftenbladet den 9.mai at regjeringen står for en logisk klimapolitikk. Det er selvsagt vel og bra. Den 16.mai vedtok imidlertid Stortinget, forhåpentlig mot Brus stemme, at hele Utsirahøyden skulle elektrifiseres. Dette er dessverre ikke annet enn et spill for galleriet, […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.4.2014 om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Sivilarkitekt Henrik Lundberg foreslår i Aftenbladet 2.april å legge det nye sykehuset (SUS) til Paradis. At Jernbaneverkets tomt i Paradis bør utnyttes bedre (enn til jernbaneforemål), er nok alle enige om. Og i en by med mangel på areal bør ikke en statlig […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 27.2.2014 om næringsutvikling på Forus Den 13.februar var rundt 300 personer samlet på Forus travbane til Grønn frokost, og for å høre om en mulig videre utvikling av Forus-området på basis av den såkalte Forus-visjonen. Noen andre presentasjoner ble også gitt. Alle inneholdt i hovedsak mer høytflyvende tanker og gode intensjoner […]

Om vegbygging i Stavanger-området. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. Aftenbladet meldte den 7.februar om at det kan ventes fullt kaos i flere år på mange hovedveier i området. Det skyldes flere større veiprosjekt som starter opp i løpet av det neste halvåret, bl. a. på E39 ved Mosvannet og sør for Sandnes, […]

Om infrastruktur for samferdsel. Innlegg i Stavanger Aftenblad 14.februar 2014- Aftenbladet bragte den 11.februar en oversikt over Vegvesenets planer i 2014. Forhåpentlig var oversikten relativt komplett. Det er nyttig for alle å vite hvor det kan forventes vanskelige trafikkforhold. Oversikten var imidlertid ikke helt korrekt. Det ble hevdet at det skulle startes opp bygging av […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 12.2.2014 om politikere som tror de er eksperter Før jul bragte Aftenbladet møtereferat KBU i Stavanger. De vedtok å bygge en 4-felts tunnel fra Stasjonsveien til Jåttå nord «for å sikre tilgjengelighet for annen kollektivtransport hvis bussveien konverteres til bybane». En anbefaling fra administrasjonen forelå, med kun en to-felts tunnel for […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 22.1.2014 om adgang til norske museer Kort tid etter nyttår kom statistikkene for siste års besøk på våre kulturinstitusjoner. Den 11.januar viste Aftenbladet besøkstall for Jærmuseet og MUST (de fleste museum i Stavanger). I det følgende er kun MUST omtalt. De hadde totalt 174.108 besøkende i 2013, men til tross for […]

Om sykkelveg på Nord-Jæren. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. I løpet av det siste året har planer om en ny sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes blitt omtalt flere ganger, sist i Aftenbladet 4.januar. Stamvegen er tenkt anlagt langs motorvegen. Den skal gå gjennom Forusområdet, og det er et håp om at den […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 16.12.2013 om norsk olje- og gassproduksjon. (Norsk olje og gass er nødvendig) Siviløkonom Odd Inge Godal skriver (12/12) i et svar til Gro Brækken i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det er helt nødvendig å bremse verdens produksjon av fossile bremser. I denne sammenheng foreslår han å stoppe norsk leting […]

Dette er noen tanker etterStortings-valget i 2013. Norge har nettopp valgt et nytt Storting. De fleste er nok såre enige om at vi har hatt et demokratisk, og vel gjennomført, valg. Når det gjelder de overordnede linjene, nemlig valg av hvilke partier som skal være styrende, er det rimelig klart at folket har bestemt gjennom […]