,

En tilstand av frykt

Dette innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad som debattinnlegg, 25.9.2019.

I 2004 ga den kjente amerikanske forfatteren Michael Crichton ut boka «State of Fear» (Tilstand av frykt). Den handlet om en klimaorganisasjon som brukte frykt i sin agitasjon. Crichton var tydeligvis forutseende.

Da tidligere visepresident Al Gore første gang møtte den svenske professoren Hans Rosling i 2009, var det første ha sa: «Vi må skape frykt». Gore ville da ha Rosling til å (mis)bruke sine berømte «boblediagram» til å vise hva et økt CO2-innhold i atmosfæren i verste fall kunne føre til. Rosling avslo ønsket fra Gore.

Disse to referansene henger nøye sammen med den krisemaksimeringen som ble demonstrert av 16-årige Greta Thunberg i FN nylig. At det nå er millioner av barn og ungdommer, og mange voksne, som også er i en tilstand av frykt, er trist. Verre er det at så mange ledende politikere henger seg på, og ikke våger å ta til motmæle.

Det er svært gode grunner til å hevde at frykten for CO2 er ubegrunnet. Gassen er i virkeligheten livsnødvendig, uten å gå nærmere inn på det her. Det som skjer, er nemlig i første rekke politisk.

Her er et sitat av Christiana Figueres, tidligere leder for sekretariatet som følger opp FNs klimakonvensjon: «Dette er første gang i menneskenes historie at vi setter bevisst oss det mål å endre den økonomiske utviklingsmodellen som har vært rådende i minst 150 år, siden den industrielle revolusjon». 

Tidligere miljøminister i Canada, C. Stewart er like klar: «Det spiller ingen rolle om vitenskapen om global oppvarming er fullstendig feil … klimaendringer gir oss den beste muligheten til å opprette rettferdighet og likhet i verden».

Eller for å sitere han som antakelig startet det hele, kanadieren Maurice Strong: «Er det ikke det eneste håpet for planeten at de industrielle sivilisasjonene kollapser? Er det ikke vårt ansvar å sørge for at det skjer?».

At det skjer klimaendringer, er ingen uenige i. Men det er ingen grunn til panikk. Og om det skulle inntreffe tilfeller av ekstremt vær, er det beste vi kan gjøre å igangsette forbyggende tiltak. Som danske Bjørn Lomberg hevder, er dette bedre og langt billigere enn det som nå er på gang.

En gruppe på mer enn 500 fremstående vitenskapelige eksperter fra hele verden skrev nylig et åpent brev til FNs generalsekretær, der de påpeker at det ikke er noen klimakrise. Noen overskrifter fra brevet:

  • Naturlige såvel som antropogene faktorer gir oppvarming
  • Oppvarmingen er mye langsommere enn forutsagt
  • Klimapolitikken bygger ikke på adekvate modeller
  • CO2 er planteføde, og basis for alt liv på Jorda
  • Global oppvarming har ikke ført til flere naturkatastrofer

Ekspertenes råd er å prioritere tilpasning, som Lomberg, basert på kjent teknologi.

Frykt er ingen løsning, men snarere en veg til nød og elendighet. Det må heller ikke glemmes at nesten all verdens velstand og fremgang fortsatt bygger på bruk av fossiler. En omlegging vil ta tid – lang tid.

**************************************

Noen kilder:

Michael Crichton: State of Fear (2004 og senere)

Hans Rosling m.fl.: Factfulness (2018)

Tim Ball: Human Caused Global Warming – The biggest deception in history

Alex Epstein: The Moral Case for Fossil Fuels (2014)

https://andymaypetrophysicist.com/review-and-summary-of-the-moral-case-for-fossil-fuels/