, ,

Havvind, arbeidsplasser og subsidier

Dette er en kommentar til artikkelen i Stavanger Aftenblad den 16.september 2019 om at: «Havvind kan bli det nye industrieventyret«.
************************
Det er viktig at norske politikere ikke blir lurt inn i en gigantisk subsidie-felle i denne saken. Dersom verdiskapingspotensialet er så stort som mange tror, er det de industrielle virksomhetene som må ta risikoen. Myndighetenes oppgave er først og fremst å legge forholdene til rette for industriell utvikling, slik at norske bedrifter ikke pålegges konkurransemessige ulemper sammenlignet med utenlandske. At staten bidrar med finansiering av konkrete og tidsbegrensede utviklingsprosjekt, er en selvfølge.
Her er en artikkel om havvind av Seniortanken:
Nobelprisvinneren i økonomi Friedrich Hayyek sier dette i boka «The Road to Serfdom» (Veien til slaveri) om subsidier:
«Men den politikken som nå føres over alt, og som gir privilegier som økonomisk sikkerhet, først til en gruppe og så til en annen, skaper uansett raskt forhold der bestrebelsene etter å oppnå (økonomisk) sikkerhet blir sterkere enn ønsket om frihet. Grunnen til dette er at for hver gruppe som gis full sikkerhet, øker usikkerheten (risikoen) nødvendigvis for resten» (fritt oversatt).