, , ,

Følelser, klima og politikk

Stavanger Aftenblad skriver i sin leder 13.desember at det «at Greta Thunberg blir kåret til årets person er et symptom på at de voksne politikerne ikke klarer å gjøre jobben sin. Og et rop om snarlige løsninger». Årets person i Time (Person of the year) er i første rekke et forsøk på å finne den personen som har preget nyhetene mest i året som har gått. I så måte er det ikke noe å si på  kåringen.
Når det hevdes at Thunberg oppfordrer til «å lytte til forskerne, og ikke til meg», kan det likevel stilles et stort spørsmål ved om Thunberg & Co har vitenskapen på sin side. I all hovedsak er det også personer med stor vitenskapelig tyngde som går sterkest imot teorien om menneskeskapt global oppvarming. At mange venter til de er pensjonert, fordi de ellers kan risikere å bli oppsagt fra sin stilling, er skremmende. Det tyder sterkt på at «klimakatastrofen» er politisk, og i stor grad styres av følelser.
Aftenbladet skriver at det «at Greta Thunberg blir kåret til årets person er et symptom på at de voksne politikerne ikke klarer å gjøre jobben sin. Og et rop om snarlige løsninger».
Det er i like stor grad et symptom på at opinionen lar seg lede av følelser i langt større grad enn fakta.
Og I like stor grad er det et tegn på at de som startet «klimakrisen» har lyktes i å skape frykt, som nærmere beskrevet her