,

Hvem kan vi stole på i klimasaken

Solveig Sanderson i Stavanger Aftenblad spør den 27.september «Kven kan vi stola på» i klimasaken.

Det bør ikke være tvil om hvem vi bør stole på i denne saken. Det er de som våger å trosse den politisk korrekte «sannheten». Mens de politisk korrekte i, dessverre, altfor stor grad er finansiert av politiske myndigheter, har de politisk ukorrekte ingen slik finansiering. De baserer sitt syn på vitenskapelige fakta, helt uavhengig av egen vinning.

Innen akademia hevdes det av flere at det for å få forskningsmidler nærmest er et krav at det må vises til betydningen et prosjekt har for (den politisk korrekte) klimasaken.

Og hvem er så de politisk ukorrekte?

Her er noen eksempler:

Tidligere Greenpeace-leder Patrick Moore.
I kort intervju gir han her en kortfattet oversikt: https://www.youtube.com/watch?v=JYQ6eZDXXRE ,
I et lengre foredrag i London i 2015, for The Global Warming Policy Foundation, gir han en utfyllende forklaring på hvorfor CO2 er et gode, og ikke et onde, for Jorda: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2016/10/Moore-2.pdf
I forbindelse med FNs klimamøte i New York i september 2019 sendte 500 vitenskapspersoner nylig et åpent brev til FNs generalsekretær, der det påpekes at det ikke eksisterer noen klimakrise: