Om global oppvarming, klima og politikk. Publisert i Stavanger Aftenblad 1. sep. 2017. Aftenbladet tar inn uforholdsmessig mange innlegg fra medlemmer i MDG. Nylig om hvorfor et oljeultimatum er nødvendig (14.8), de grønnes verdensbilde (25.8), og den 29.8 om norsk eksport av strøm til kontinentet. I det siste innlegget skriver Eva Berge at flere eksportkabler […]

Nytt navn for Statoil? Publisert i Stavanger Aftenblad 6.juni 2017 Listetoppen for de grønne (MDG) i Rogaland, Anna Kvam, skriver i Aftenbladet 12.juni at det er på tide at Statoil skifter navn, for å forberede seg på den grønne (fornybare) fremtiden. Den 22 år gamle filosofistudenten uttaler seg skråsikkert om at fornybar energi er straks […]

Om opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft. Publisert i Stavanger Aftenblad 10.mai 2017 20. og 21.4 stilte vi 5 konkrete spørsmål til Lyse om opprinnelsesgarantier. Takk til direktør Ørke i Lyse for svar 28.april, men det er lite klargjørende. Ørke innrømmer at EU-ordningen ikke er godt tilpasset tilpasset norske forhold. Den passer ikke i det hele tatt. […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 20.april 2017 Åpent spørsmål til Lyse Det siste året NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) opplyser om opprinnelsesgarantier på sin nettside, er for 2014. Det året ble det i Norge utstedt garantier tilsvarende 132,2 TWh (milliarder kilowatt-timer). Av dette ble18,9 TWh innløst i Norge, og altså 113,3 TWh utenlands. Opprinnelsesgarantier er, ifølge […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 12.9.2016 Hilde Øvrebekk Lewis forsøker i Aftenbladet den 7.9 å svare på mine spørsmål om bruk av fornybar energi i en del land, som svar på mitt innlegg om dette i Aftenbladet den 6.9. Når Lewis den 2.9 skriver at “.. flere land drives helt eller nesten helt av fornybar energi”, […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 6.9.2016 I en artikkel i Aftenbladet den 2.september («Nå kommer sola») skriver Hilde Øvrebekk Lewis følgende: «Stadig flere land drives helt eller nesten helt av fornybar energi». Det er rimelig konservativt å anta at «nesten helt» innebærer at minst 50% av et lands energibruk er fornybar. Lewis utfordres herved til å […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 15.4.2016 Ifølge Statistisk Sentralbyrå falt årlig forbruk av bensin og autodiesel i Norge fra ca. 4100 til 3900 million liter fra 2012 til 2015. I samme periode økte bilparken med rundt 200.000 biler. Det ble solgt anslagsvis  300.000 nye biler, hvorav omkring 50.000  el-biler, og rundt 100.000 ble vraket. Den totale […]

Kverulantkatedralen hadde nylig et debattmøte der det ble spurt om FNs klimapanel (IPCC) driver med politikk eller vitenskap. Det kan fastslås at det er mye politikk i rapportene og konkusjonene fra IPCC.  På møtet hevdet vindentreprenøren Rune Hersvik hardnakket at global og norsk petroleumindustri blir kraftig subsidiert. Globalt refererte han til det internasjonale energibyrået (IEA), […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.8.2014 om energi og subsidier. I et innlegg 26.8 imøtegår Ø. Isachsen og R. Hersvik, IH, synspunkt fremsatt av undertegnede 23.8. De lykkes dårlig. Om globale subsidier til fossil industri på 3000 milliarder kr/år henviser IH kun til det internasjonale energibyrået (IEA). Økonomene i IEA hevdet rundt 2002 at verdens oljeproduksjon […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.8.2014 om vindenergi. Vindkraftforkjemperne  Øyvind Isachsen (Norwea) og Rune Hersvik (Norsk Vind Energi) hadde i Aftenbladet 20.august et innlegg om vindkraft med flere tvilsomme påstander. Innlegget var en kommentar til et innlegg fra «oljemannen» Sveinung Vågane, som sikker vil også vil svare om Aftenbladet tillater det.  Vindkraft er uten tvil en […]