,

PÅ VEG MOT STUPET?

Artikkelen nedenfor ble sendt inn til Stavanger Aftenblad for publisering, men ikke antatt. Den omhandler resultat og konsekvenser av det grønne prosjektet i Europa.

 

Det mangler ikke på politiske uttalelser fra europeiske ledere etter de voldsomme prisøkningene på energi i 3.kvartal 2021. 

EU-lederen Ursula von der Leyen sa at 95% av energien i Europa blir importert, men i fremtiden skal Europa bli selvforsynt. Underforstått: med klimavennlig energi, men det sa hun ikke.

Boris Johnsen skrøt uhemmet på landsmøtet til det konservative partiet om hvor bra det skulle bli i Storbritannia: små forskjeller, høye lønninger og kun nyttige innvandrere.

På forsiden av tidsskriftet The Economist sto det: Rotet Merkel etterlater.

En mengde norske politikere har selvsagt uttalt seg, men fremtiden i Europa hverken skapes eller styres fra Norge. At utviklingen på kontinentet har stor betydning for Norge, er det få som er uenige i.

Prisøkningen, og mangelen, på energi som har kommet, skyldes imidlertid utelukkende politiske beslutninger. Klimapolitikk generelt i EU. En storstilt satsing på vindenergi og nedlegging av kullkraftverk i UK. Energiewende (energiomlegging), beslutning om å stoppe alle kjernekraftverk innen 2022 og åpne grenser (Das schaffen wir – det klarer vi) i Tyskland.

Energi er grunnlaget for all virksomhet i et samfunn. Og dersom det skal skapes overskudd til drive velferdspolitikk, må energien i tillegg være både rikelig og rimelig. Klimapolitikken som har vært ført de to siste 10-år har virket i stikk motsatt retning. Det synes heller ikke som noen tenker på å endre den heller. Subsidiering av fornybar energi er ingen løsning. Resultatet av det er at annen, verdiskapende, virksomhet får mindre overskudd, noe samfunnet som helhet taper på.

På nettstedet miljomytene.no skrev tre norske sivilingeniører, allerede i 2018, om det som var i ferd med å skje i Tyskland: «Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes». Nettarikkelen bygde på en lengre presentasjon som en av forfatterne hadde utarbeidet tidligere, men det manglet heller ikke på kritiske røster i Tyskland.

Visekansler Sigmar Gabriel sa allerede i 2014: «Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes. Vi har på alle felt undervurdert kompleksiteten i Energiewende. For de fleste andre land i Europa anses vi derfor som mindre begavet». Selv med stor tyngde hjalp det ikke med kritikk.

Det egentlige problemet er at stabil energi er skiftet ut med ustabil. Denne utskiftingen har skapt stadig større problem med å levere nok energi til alle – oftere og oftere. Det fryktes nå at med en kald vinter vil energiforsyningen i Europa bli enda vanskeligere – og kanskje kollapse.

Norge er i denne situasjonen meget godt stilt. Økte gasspriser gir landet store ekstrainntekter, og de fleste vil få stabil norsk vannkraft. Selv en meget ufornuftig bygging av kraftkabler til kontinentet, og en tørr sommer vil ikke føre til en katastrofe – i alle fall ikke det første året.

Det er nok tvilsomt om det skjer, men politikere bør etter hvert innse sine ødeleggende beslutninger. Løsningen å stanse all subsidiering av ny kraft, og starte opp igjen fossile kraftverk som er stanset, for stabile kraftleveranser.

Dersom det ønskes å skifte ut fossile kraftverk, bør det skje gradvis. Valget bør da være å satse på moderne kjernekraftverk med lang levetid og ingen skadelige utslipp. Men siden det ikke på noen måte er bevist at CO2 er årsak til en uønsket global temperaturøkning, er kanskje en rensing av fossile kraftverk også en løsning.

Uansett er det viktig å ikke falle utfor stupet.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

REFERANSER:

Dagsrevyen 6.oktober:

Ursula von der Leyen sier at 95% av energien i Europa blir importert. I fremtiden skal Europa være selvforsynt med energi. (Underforstått: fornybar energi).

Boris Johnsen skryter på landsmøtet til de konservative at alt skal bli bedre i fremtiden: små forskjeller, høye lønninger og kun nyttige innvandrere.

Forsiden til The Economist 25/9-1/10: Rotet Merkel etterlater (underforstått Die Energiewende, nedlegging av alle kjernekraftverk og «Das schaffen wir»)

Gasspris i oktober: Over 60 Euro/MWh (over 60 øre/kWh, en 3-dobling av nivået 2008-2019)

https://e24.no/olje-og-energi/i/QyPq5q/raadyr-gass-gir-rekordinntekter-tror-de-vil-kunne-gaa-hoeyere

https://miljomytene.no/2021/06/23/sannheten-er-at-energiewende-er-i-ferd-med-a-mislykkes/

https://wattsupwiththat.com/2021/10/06/chinese-and-indian-climate-policy-power-crisis-worsens/ Siyat: «As Europe declines in economic significance and descends into political climate insanity, Russia may be prioritising their relationship with China over keeping the EU supplied with gas».

Holder utviklingen på å snu?

https://wattsupwiththat.com/2021/10/06/eia-renewables-no-longer-expected-to-be-1-by-2050/