Kommentar til leserinnlegg i Stavanger Aftenblad  fra en representant for MDG 14.januar 2019 Dette innlegget er regelrett vranglære. At skattebetalerne tar 78% av risikoen for alle investeringene i olje og gass, er galt. Skattebetalerne betaler ingenting. Alle selskap som er i skatteproduksjon, tar risikoen selv, men de kan trekke utgifter fra inntekter. Siden skatteprosenten er […]

Dette innlegget ble forsøkt publisert i Stavanger, men ble ikke akseptert. Et sentralstyremedlem i Natur og Ungdom hevder i Aftenbladet den 24.9 at det trengs vindkraft i Norge, og at det må kuttes ned på fossil energi. Innlegget var svar på et tidligere innlegg, der undertegnede viste at det kan frigjøres langt større energimengder gjennom […]

En kraftig overgang fra ren elektrisk oppvarming, til bruk av varmepumper, vil frigjøre store mengder elektrisk energi og gjøre vindkraft unødvendig. Total energibruk i Norge tilsvarer ca. 220 TWh (milliarder kilowatt-timer). Av dette er rundt 130 TWh elektrisitet, hovedsaklig fra vannkraft. Resten er energi (brennverdi) fra olje, gass, kull og biodrivstoff. I gjennomsnitt produseres det […]

Om karbonfangst og lagring (CCS). Innsendt til Stavanger Aftenblad 31.januar 2018, men ikke antatt av avisa. Direktør Trude Sundset i det statlige foretaket Gassnova hadde i Aftenbladet den 30.januar et engasjert innlegg for å opprettholde sin egen arbeidsplass: “Satsing på CO2-fangst og -lagring er det eneste alternativet vi har nå”. Hun hevder at “klimaendringene er […]

Om vindkraft og fugler. Publisert i Stavanger Aftenblad En nordmann fikk nylig en bot for å ha drept en skjære med en rottefelle. Han var lei av at fuglen forsynte seg av jordbær i hagen hans. Boten var på 15.000 kroner. Det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil sa seg tidligere i år skyldig i å ha forårsaket […]

Om ny fornybar energi, kraftpriser og subsidier. Publisert i Stavanger Aftenblad 13.sep. 2017 Tre medlemmer av MDG kommenterer i Aftenbladet 8.9 strømpriser brukt i mitt innlegg den 1.9. De hevder også at krafteksport gir billigere strøm. Dette har lite med virkeligheten å gjøre. For det første hevder de at den norske strømprisen til private sluttbrukere […]

Om global oppvarming, klima og politikk. Publisert i Stavanger Aftenblad 1. sep. 2017. Aftenbladet tar inn uforholdsmessig mange innlegg fra medlemmer i MDG. Nylig om hvorfor et oljeultimatum er nødvendig (14.8), de grønnes verdensbilde (25.8), og den 29.8 om norsk eksport av strøm til kontinentet. I det siste innlegget skriver Eva Berge at flere eksportkabler […]

Nytt navn for Statoil? Publisert i Stavanger Aftenblad 6.juni 2017 Listetoppen for de grønne (MDG) i Rogaland, Anna Kvam, skriver i Aftenbladet 12.juni at det er på tide at Statoil skifter navn, for å forberede seg på den grønne (fornybare) fremtiden. Den 22 år gamle filosofistudenten uttaler seg skråsikkert om at fornybar energi er straks […]

Om opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft. Publisert i Stavanger Aftenblad 10.mai 2017 20. og 21.4 stilte vi 5 konkrete spørsmål til Lyse om opprinnelsesgarantier. Takk til direktør Ørke i Lyse for svar 28.april, men det er lite klargjørende. Ørke innrømmer at EU-ordningen ikke er godt tilpasset tilpasset norske forhold. Den passer ikke i det hele tatt. […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 20.april 2017 Åpent spørsmål til Lyse Det siste året NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) opplyser om opprinnelsesgarantier på sin nettside, er for 2014. Det året ble det i Norge utstedt garantier tilsvarende 132,2 TWh (milliarder kilowatt-timer). Av dette ble18,9 TWh innløst i Norge, og altså 113,3 TWh utenlands. Opprinnelsesgarantier er, ifølge […]