Kjernekraft = stabil kraft

Dette korte innlegget, publisert i Stavanger Aftenblad 13.februar,  er et svar til Unge Høyre i Stavanger som i et tidligere innlegg viste at de egentlig mangler forståelse for energi.

Den 7.februar hadde to representanter for Unge Høyre et debattinnlegg på over en halv side om energi («Elektrifisering+atomkraft = sant»)

Selv om overskriften er delvis korrekt, inneholdt innlegget mye ukritisk omgang med tall. Et stort konvensjonelt kjernekraftverk har en effekt på 1500-3000 MW, ikke 370.000 som Unge Høyre hevder. Denne effekten tilsvarer en årlig produksjon på 12-25 TWh, ikke 2586 som Unge Høyre hevder. Norges årlige produksjon av vannkraft er til sammenligning ca. 140 TWh. Store kjernekraftverk er imidlertid ikke lenger så aktuelle. Fremtiden er små mobile reaktorer (SMR). I motsetning til vind og sol vil det bidra til å sikre en stabil kraftforsyning.

Etter ulykken i Tsjernobyl har det dødd færre enn 100 mennesker og det ventes at antall dødsfall ikke vil overstige 200 totalt, ikke «kun» 4000 som Unge Høyre hevder.

Elektrifisering av norsk sokkel er et kostbart og unødvendig tiltak som bare understreker at Unge Høyre, og også hovedpartiet, dessverre er på villspor i klimadebatten.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/0GzdQ0/kjernekraft-stabil-kraft