,

23 milliarder til havvind

Stavanger Aftenblad (SA) skrev den 3.juni om Stortingets beslutning om å gå inn for en bevilgning på 23 milliarder kroner til havvindprosjekt på sørlige Nordsjø II med følgende overskrift:
«Tikkende bombe». «Blind­tarm i Nord­sjøen». «Svært uheldig»: Utskjelt prosjekt kan få 23 milliarder skatte­kroner
med følgende ingress:
Selv partier som stemmer for det kontroversielle havvindprosjektet i Nordsjøen, har problemer med å forsvare det de nå gjør.

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/WRd9vk/tikkende-bombe-blindtarm-i-nordsjoeen-svaert-uheldig-utskjelt-prosjekt-kan-faa-23-milliarder-skattekroner

Blant mange ble kommentarer følgende lagt inn:

1. Det er fristende å sitere Lukas 23.34 om politikerne på Stortinget, med hva Jesus sa før han ble korsfestet, og etter at Pilatus hadde funnet ham fri for skyld: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør».

Industrilederen Ståle Kyllingstad synes at Stortings-politikerne er smålige:

I en journalist-artikkel i SA (samme dag) refereres Ståle Kyllingstad om havvind, som han er sterkt for. Han gjør sammenligninger med den ÅRLIGE støtten til elbiler på 30 milliarder kroner. Da mener han 23 milliarder til havvind er for ingenting å regne! Sammeligningen har en viss logikk, men i virkeligheten illustrerer det tydelig hvor galt det har bært av sted.

Politikerne forstår ikke hva de driver med. Subsidier innebærer at andre betaler, og disse er annen, verdiskapende, virksomhet. I første rekke nå petroleumsindustrien, men andre vil også merke det – mer og mer. Resultatet er mindre nasjonal verdiskaping, og på sikt mindre til velferd.

At havvind (og annen vind og sol) ikke er energimessig bærekraftige (for lav EROI, se https://www.ivars.no/grunnleggende-om-energisystem/) synes ingen å bry seg om. Men skitt, det er jo bare fysikk …