, ,

EQUINOR PÅ VILLE VEIER

Dette er en kommentar til Equinors aktiviteter utenom olje og gass. Selskapet styres av en ledelse som synes å være på ville veier. Det kommer i tillegg til at majoritetseieren (den norske stat) styres av politikere som i svært liten grad vet, og enda mindre forstår, hva selskapet driver med.

«Equinor har teknologi og innovasjon i sitt DNA» hevdes det i en stor annonse Equinor hadde i SA den 22.juni, om et lite gründer-firma de mener kan bidra til å løse «klimaproblemet». 

Å fjerne begroing på skip vil uten tvil redusere drivstoff-forbruket på skip, og dermed gi mindre utslipp av eksos. Å støtte en ung gründer med et slikt prosjekt, skal ikke kritiseres. Det kan imidlertid likevel stilles spørsmål ved om dette vil føre til noen resultat av betydning, for å redusere den globale skipsfartens utslipp av eksos.

Professor Jan Emblemsvåg har i 2023 satt igang et prosjekt med langt større potensial: Fremdrift av store skip (kontainer-skip) med små kjernefysiske reaktorer (SMR). Dette er ingen ny teknologi. Den har vært i bruk siden 1950-tallet på militære ubåter og hangarskip, samt store isbrytere. Det som er nytt, er å bruke teknologien på kommersielle skip, i første rekke de mange, og gigantiske, kontainerskip, som kontinuerlig krysser alle verdenshav med varer. I 2022 var det antatt at det fantes over 5500 slike skip, med lengder på mellom 300 og 400 meter og en lasteevne på opptil 24000 kontainere. Det hevdes at ett containerskip «forurenser» like mye som 50 millioner biler. 

Som en stor skipsfartsnasjon burde det være i Norges interesse å lede an i utviklingen av kjernekraft for fremdrift av skip. Som en stor aktør innen produksjon av olje og gass, og ambisjoner om å bli et stort energiselskap, burde det likeså være i Equinors interesse å støtte dette. 

Utvikling av SMR for store skip, og kanskje mindre, vil antakelig ha langt større betydning enn Equinors engasjement innen havvind, karbonfangst og lagring, hydrogen. Det vil endatil kanskje føre til verdiskapende virksomhet uten behov for store offentlige subsidier. Bruk av kjernekraft i stedet for fossile brensler vil selvsagt føre til betydelige reduksjoner av forurensende eksos, og dermed et bedre miljø.

Det er gode grunner for å hevde at Equinor har hengt seg på «den grønne bølgen» for å fremstå som fremstå som miljøvennlig. At dette i dag er «politisk korrekt» er et annet poeng. Det er derimot meget tvilsomt om Equinors nye aktiviteter vil føre til en samfunnsmessig verdiskapende virksomhet. Bedriftsmessig kan det muligens bli positivt – med store nok subsidier.

Eller som sivilingeniør Sven Øvrebekk avslutter et leserinnlegg(om hydrogen) i Aftenbladet den 22.juni: «Og, nå må myten om at elektrifisering av Nordsjøen gir lavere CO2-utslipp, legges død!»

Ivar Sætre

Sivilingeniør 

Stavanger

Referanser

https://www.aftenbladet.no/brandstudio/feature/v/equinor/techstars-2023-norsjor/

https://maritimecleantech.no/2021/03/19/could-nuclear-propulsion-be-the-solution-for-zero-emission/

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/energi/energibloggen/sma-og-modulare-reaktorer-smr-pa-land-og-til-havs/

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/south-korea/news/phd-candidate-nuclear-propulsion-doktorgradskandidat-i-kjernefysisk

https://www.cadmatic.com/en/resources/articles/does-one-ship-pollute-as-much-as-50-million-cars/