Publisert i Stavanger Aftenblad 6.9.2016 I en artikkel i Aftenbladet den 2.september («Nå kommer sola») skriver Hilde Øvrebekk Lewis følgende: «Stadig flere land drives helt eller nesten helt av fornybar energi». Det er rimelig konservativt å anta at «nesten helt» innebærer at minst 50% av et lands energibruk er fornybar. Lewis utfordres herved til å […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 15.4.2016 Ifølge Statistisk Sentralbyrå falt årlig forbruk av bensin og autodiesel i Norge fra ca. 4100 til 3900 million liter fra 2012 til 2015. I samme periode økte bilparken med rundt 200.000 biler. Det ble solgt anslagsvis  300.000 nye biler, hvorav omkring 50.000  el-biler, og rundt 100.000 ble vraket. Den totale […]

Kverulantkatedralen hadde nylig et debattmøte der det ble spurt om FNs klimapanel (IPCC) driver med politikk eller vitenskap. Det kan fastslås at det er mye politikk i rapportene og konkusjonene fra IPCC.  På møtet hevdet vindentreprenøren Rune Hersvik hardnakket at global og norsk petroleumindustri blir kraftig subsidiert. Globalt refererte han til det internasjonale energibyrået (IEA), […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.8.2014 om energi og subsidier. I et innlegg 26.8 imøtegår Ø. Isachsen og R. Hersvik, IH, synspunkt fremsatt av undertegnede 23.8. De lykkes dårlig. Om globale subsidier til fossil industri på 3000 milliarder kr/år henviser IH kun til det internasjonale energibyrået (IEA). Økonomene i IEA hevdet rundt 2002 at verdens oljeproduksjon […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.8.2014 om vindenergi. Vindkraftforkjemperne  Øyvind Isachsen (Norwea) og Rune Hersvik (Norsk Vind Energi) hadde i Aftenbladet 20.august et innlegg om vindkraft med flere tvilsomme påstander. Innlegget var en kommentar til et innlegg fra «oljemannen» Sveinung Vågane, som sikker vil også vil svare om Aftenbladet tillater det.  Vindkraft er uten tvil en […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 12.8.2014 om el-biler og politikk. O. H. Hannisdahl har i et innlegg 9.august, «En elbil er ikke en kullbil», et nytt forsvar for den ressurskrevende elbilen.  Elbilen er kun konkurransedyktig på pris i Norge fordi den er fritatt for avgifter. Avgiftsbelagt som andre biler, ville den kostet 2-3 ganger så mye […]

Om elbiler. Sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. O. H. Hannisdahl har i et innlegg 9.august, «En elbil er ikke en kullbil», et nytt forsvar for den ressurskrevende elbilen.  Elbilen er kun konkurransedyktig på pris i Norge fordi den er fritatt for avgifter. Avgiftsbelagt som andre biler, ville den kostet 2-3 ganger så mye […]

Om elbiler. Innlegg i Stavanger Aftenblad 7.august 2014. Ole Henrik Hannisdal (OHH) og Ingrid Hjørnegård (IH) spør i Aftenbladet 2.august om det egentlig er noe alternativ til el-bilen. Deres tendensiøse svar må ses i lys av det de leder, hhv. Grønn Bil og fornybar energi i Energi Norge. OHH og IH innrømmer riktignok at elbiler […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 7.8.2014 om el-biler og i Ole Henrik Hannisdal (OHH) og Ingrid Hjørnegård (IH) spør i Aftenbladet 2.august om det egentlig er noe alternativ til el-bilen. Deres tendensiøse svar må ses i lys av det de leder, hhv. Grønn Bil og fornybar energi i Energi Norge. OHH og IH innrømmer riktignok at […]

Teknisk Ukeblad (TU) 0414 hadde en artikkel om verdens fornybarrekorder, eller som de også kalte det «det pågående verdensmesterskapet i fornybar energi». Artikkelen baserte seg på statistikk fra det sveisiske SolarSuperState Association. På topplista for solkraft sto Tyskland med 403 Watt/innbygger, og for vindkraft Danmark med 730 Watt/innbygger. Siden tallene referer til installert effekt, og […]