, ,

Refusjonsordning ved leting etter olje og gass – og klima

Kommentar til leserinnlegg i Stavanger Aftenblad  fra en representant for MDG 14.januar 2019

Dette innlegget er regelrett vranglære.

At skattebetalerne tar 78% av risikoen for alle investeringene i olje og gass, er galt. Skattebetalerne betaler ingenting. Alle selskap som er i skatteproduksjon, tar risikoen selv, men de kan trekke utgifter fra inntekter. Siden skatteprosenten er 78%, betaler de derfor reelt 22% av utgiftene. Selskap som ikke er i skatteposisjon, får refundert 78% av sine utgifter til leting, ikke alle investeringer. Disse refusjonene betales i virkeligheten av skatteinntekter fra olje- og gassproduksjon, ikke av skattebetalerne.
Klimakrisen eksisterer ikke, men er et politisk vedtak. her er en artikkel om fordelene med CO2 i atmosfæren: https://fcpp.org/sites/default/files/documents/Moore%20-%20Positive%20Impact%20of%20Human%20CO2%20Emissions.pdf. Det er skrevet av Patric Moore, en av grunnleggerne av Greenpeace. Han trakk seg derfra da organisasjonen ble politisk.
At elektriske biler er en suksess, er en sannhet med store modifikasjoner. Nr en vare blir tilstrekkelig subsidiert, vil salget alltid øke. Den dagen elektriske biler kan konkurrere med andre fremkomstmidler på like vilkår, begynner det å bli en suksesshistorie. At de har fordeler i store byer, er korrekt, men det gjelder ikke i Norge. De fleste nordmenn kjøper el-biler for å spare penger, som andre betaler.
At havvindmøller kan bli vår nye olje, gjenstår å se. En britisk rapport om energi har sammenlignet livstidskostnader (LCOE) for alle vanlige energiformer på like vilkår for produksjon av elektrisitet, der det tas hensyn til subsidier og systemkostnader. Det som kommer best ut, er CCGT (kombinert gass og varme), noe foran kull og kjernekraft. Vindkraft på land koster 3 ganger så mye som CCGT, og havvind 4-5 ganger så mye. Det skal mye utvikling til for å rette opp dette! I tillegg må det huskes at en stor del av energiforbruket i verden er varme, ikke elektrisitet.
For Norge har dette liten betydning. Vi har vannkraften, som ved fornuftig bruk kan utnyttes i langt større grad enn i dag: https://www.ivars.no/det-trengs-ikke-vindkraft-i-norge/

 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/A2a7an/Petroleumsskatteloven-bor-endres