,

Ikke nødvendig med en storstilt utbygging av sol og vind

Dette er en kommentar til et innlegg av Anders Bartnes, redaktøt i Energi og klima, 2.mai i Stavanger Aftenblad (Vindkraften og klimadebatten)
Anders Bjartnes får sikkert svar fra Jørg Jørgensen, som blir angrepet her.
Men Bjartnes står i første rekke på den politiske siden i klimadebatten. At det kommer stadig flere studier som tyder på art CO2 ikke har noen vesentlig betydning for klimaet, skal det ikke gås inn på her. At fossile brensler har hatt en avgjørende betydning for verdens teknologiske, helsemessige og landbruksmessige utvikling er det ingen tvil om. At brenning av fossiler fører til uheldige utslipp, er korrekt, men det meste av dette kan fjernes. At CO2 gir større planteproduksjon, og dermed mer mat, er det ikke lenger tvil om. Og gassen er ikke giftig.
Verden trenger stadig mer energi, selv om det er et stort potensial for energieffektivisering. Norge kan produsere all den energi landet trenger uten å bygge en eneste vindmølle.
Bjartnes er en iherdig forkjemper for fornybar energi i form av vind og sol (og har økonomiske interesser i saken).. Det er mulig disse energiformene kan utvikles til å produsere energi uten skadelige virkninger, og uten subsidier. Det er ikke tilfelle i dag. Da hverken sol eller vind kan produsere energi kontinuerlig, er det mange analyser som viser at disse energiformene aldri kan dekke mer enn en del av energibehovet, og må støttes av basiskraft. Dersom det ikke skal være fra fossiler, er det eneste alternativet kjernekraft: https://www.seniortanken.com/bare-ny-kjernekraft-kan-fylle-verdens-behov-for-karbonfri-balansekraft/
Klimadebatten er, dessverre, blitt en politisk kamp basert på påstander som ikke er korrekte: https://www.ivars.no/klimapresentasjon-mars-2019/