Det trengs ikke vindkraft i Norge

Dette innlegget ble forsøkt publisert i Stavanger, men ble ikke akseptert.

Et sentralstyremedlem i Natur og Ungdom hevder i Aftenbladet den 24.9 at det trengs vindkraft i Norge, og at det må kuttes ned på fossil energi. Innlegget var svar på et tidligere innlegg, der undertegnede viste at det kan frigjøres langt større energimengder gjennom smart bruk av elektrisitet fra vannkraft enn det som kan produseres med vindkraft. Nesten uten naturinngrep og antakelig uten subsidier.

Natur og Ungdom tror ikke på slikt. Men i sin iver etter vindkraft står de i kraftig motsetning til organisasjoner som La Naturen Leve (LNL), Den Norske Turistforening (DNT) og mange lokale naturvernforeninger.

I faktaarket «Om vindkraftens påståtte miljøvennlighet, herunder om CO2-­reduksjon» konkluderer LNL følgende:

  1. Vindkraft er totalt sett ingen miljøvennlig kraftkilde. Den skaper flere miljøproblemer enn den løser, både i Norge og i andre land.
  2. Verken norsk eller europeisk vindkraft bidrar pr. i dag til reduserte CO2-­utslipp i Europa.

Det skulle være klar tale. I tillegg har vindkraft en rekke andre ulemper, som det ikke skal gås inn på her.

Fossil energi lyder ikke godt i Natur og Ungdoms ører. De mener det fører til utslipp av farlige klimagasser som skaper global oppvarming og mer ekstremvær. Dette er ikke korrekt. 

CO2 er ikke farlig. Den er tvert imot «livets gass», og uten den ville det ikke vært liv på jorda. Den er riktig nok en klimagass, men virkningen er langt mindre enn det klimamodellene til FNs klimapanel antyder. En dobling av CO2-innholdet fra 280 til 560 ppm vil sannsynligvis øke temperaturen med mindre enn en grad Celsius. Målene fra Paris vil, nesten uansett, bli nådd.

Det er heller ikke mer ekstremvær. De siste 100 år har har frekvensen av alvorlige orkaner i verden gått gradvis ned. Det var et maksimum rundt 1930.

Bruk av fossilt brennstoff har sine ulemper. Først og fremst gjelder det utslipp av partikler, ikke av CO2, og det kan det gjøres noe med. Subsidiert bruk av biodrivstoff er således et feilgrep. Elbiler er flotte biler, og kan være et gode, men det er ingen grunn til å fremskynde utviklingen gjennom kraftige subsidier. 

Den amerikanske meteorologen Dr. Roy Spencer står bak satellitt-målingene av temperatur i atmosfæren, antakelig de mest pålitelige for beregning av en global gjennomsnittstemperatur (som ifølge den norskfødte nobelprisvinneren i fysikk, Ivar Giaever, er en umulig oppgave). Spencer er enig i at CO2 påvirker temperaturen på jorda, men langt fra så mye som FNs klimapanel hevder. Han har nylig gitt ut boka «Global Warming Scepticism for Busy People» (Skepsis om global oppvarming for travle mennesker). I boka omhandles de fleste av de hyppige påstandene om menneskeskapt global oppvarming, og hva de kan føre til. Nesten alle avvises på vitenskapelig grunnlag.

Det er således ingen grunn til å gjennomføre forhastede, og kostbare, tiltak for å unngå en tenkt menneskeskapt global oppvarming. Aller minst å ødelegge norsk natur med vindmøller.

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. IvarS.no sier:

    […] annen utvikling kan frigjøre mer vannkraft enn den mest omfattende vindkraftutbyggingen vil gi: https://www.ivars.no/det-trengs-ikke-vindkraft-i-norge/. Når det gjelder fugler, er det heller ingen nåde. Mens Exxon i USA måtte betale enorme bøter […]

  2. […] At skattebetalerne tar 78% av risikoen for alle investeringene i olje og gass, er galt. Skattebetalerne betaler ingenting. Alle selskap som er i skatteproduksjon, tar risikoen selv, men de kan trekke utgifter fra inntekter. Siden skatteprosenten er 78%, betaler de derfor reelt 22% av utgiftene. Selskap som ikke er i skatteposisjon, får refundert 78% av sine utgifter til leting, ikke alle investeringer. Disse refusjonene betales i virkeligheten av skatteinntekter fra olje- og gassproduksjon, ikke av skattebetalerne. Klimakrisen eksisterer ikke, men er et politisk vedtak. her er en artikkel om fordelene med CO2 i atmosfæren: https://fcpp.org/sites/default/files/documents/Moore%20-%20Positive%20Impact%20of%20Human%20CO2%20Emissions.pdf. Det er skrevet av Patric Moore, en av grunnleggerne av Greenpeace. Han trakk seg derfra da organisasjonen ble politisk. At elektriske biler er en suksess, er en sannhet med store modifikasjoner. Nr en vare blir tilstrekkelig subsidiert, vil salget alltid øke. Den dagen elektriske biler kan konkurrere med andre fremkomstmidler på like vilkår, begynner det å bli en suksesshistorie. At de har fordeler i store byer, er korrekt, men det gjelder ikke i Norge. De fleste nordmenn kjøper el-biler for å spare penger, som andre betaler. At havvindmøller kan bli vår nye olje, gjenstår å se. En britisk rapport om energi har sammenlignet livstidskostnader (LCOE) for alle vanlige energiformer på like vilkår for produksjon av elektrisitet, der det tas hensyn til subsidier og systemkostnader. Det som kommer best ut, er CCGT (kombinert gass og varme), noe foran kull og kjernekraft. Vindkraft på land koster 3 ganger så mye som CCGT, og havvind 4-5 ganger så mye. Det skal mye utvikling til for å rette opp dette! I tillegg må det huskes at en stor del av energiforbruket i verden er varme, ikke elektrisitet. For Norge har dette liten betydning. Vi har vannkraften, som ved fornuftig bruk kan utnyttes i langt større grad enn i dag: https://www.ivars.no/det-trengs-ikke-vindkraft-i-norge/ […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar