Artikler om økonomi og næringsliv

Om alternativ, og bedre, bruk av oljefondet. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun gjennomsnittlig årlig avkastning. Derfor er det satt en øvre grense på 3% som årlig kan tas ut av fondet.  Som beskrevet i en tidligere artikkel, er midlene i Oljefondet bygd opp av fordringer på utenlandske […]

Om bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 14. mai 2017. Professor Klaus Mohn spør i Aftenbladet 9.mai om vi bør gi bort verdiene i Oljefondet. Et slikt forslag vil nok kun gå gjennom i Stortinget dersom KrF med støtte fra SV og MDG skulle få flertall. Det er utenkelig i all fremtid. Mohn sammenligner […]

Om oljefond og arbeidsplasser Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for noen uker siden at Oljefondet snart tar over for oljeutvinning som Norges viktigste næring. Oljefondet kan uten tvil fortsette å være en lukrativ virksomhet for høyt betalte finansfolk i flere land, men for Norge kan det i stedet bli en anti-næring. En næring er tradisjonelt en […]

Om bompenger. Publisert i Stavanger Aftenblad 31.januar 2017 Aftenbladet hadde den 26.januar en leder om den nye bomringen. Det er selvsagt helt galt å “utstyre den med smutthull”, og det er ikke vanskelig å være enig i at “bompenger, som andre avgifter som rammer blindt og uavhengig av inntekten til den som må betale dem, […]

Om plassering av nytt universitetssykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 19.november 2015 Næringsforeningen, ved direktør Harald Minge, arbeider utrettelig for at et nytt sykehus (SUS) skal, og må, bygges på Ullandhaug i nær tilknytning til universitetet (UiS). I siste nummer av deres tidsskrift, Rosenkilden, er en stor del av spalteplassen viet argumentasjon for dette.  […]

Om erstatning for tapte arbeidsplasser i oljeindustrien. Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.november 2015. Norsk petroleumsvirksomhet er bygd opp i de siste 50 år, og sysselsetter nå over 200.000 mennesker totalt, med 60.000 direkte i oljeselskapene. Det har vært en enestående næringsutvikling, som neppe kan gjentas. Fallet i oljeprisen har gitt næringen en, forhåpentlig kortvarig, knekk. […]

Om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.september 2015 Arkitekt Alexandra Algard hadde den 22.september et meget godt innlegg i SA om at et nytt sykehus på Våland er det klart beste alternativet, og at et sykehus på Ullandhaug vil være en tabbe. Undertegnede har tidligere hevdet de samme på debattsidene […]

Om Bellonas feilaktige påstander om subsidiering av oljevirksomhet. Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.januar 2015. Bellonaleder Fredric Hauge var i harnisk i Aftenbladet 21.januar. Grunnen var, ifølge Hauge, at staten (du og jeg) vil subsidiere oljevirksomheten med 190 milliarder kroner (44 operahus) ved leteboring i Barentshavet i blokker som kommer til å bli tildelt i den […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad i november 2014. Sivilarkitekt Henrik Lundberg skrev i Aftenbladet 17. og 22. november om fordelene det ubebygde området i Paradis har som fremtidig plassering av et nytt sykehus i Stavanger-regionen. Argumentene han fremfører, passer imidlertid enda bedre for et delvis ubebygd område i nærheten, området øst for det nåværende sykehuset. Det […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 27.2.2014 om næringsutvikling på Forus Den 13.februar var rundt 300 personer samlet på Forus travbane til Grønn frokost, og for å høre om en mulig videre utvikling av Forus-området på basis av den såkalte Forus-visjonen. Noen andre presentasjoner ble også gitt. Alle inneholdt i hovedsak mer høytflyvende tanker og gode intensjoner […]