, , ,

Unyansert og villedende om havvind

Dette er en noe utvidet versjon av Seniortankens innlegg om havvind i Stavanger Aftenblad 19.8.2019.

Det er nå politisk korrekt å satse på havvind, som beskrevet av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad 14.august: https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/wP0Ean/Sats-pa-havvind-na.

Økonomiske betraktninger er det ikke lenger nødvendig å bry seg om. Havvind er jo snart lønnsomt! Det mangler heller ikke på luftige uttalelser, og havvind vil ifølge mange bli «lønnsomt om 5-10 år».

Kommentaren fra ONS-general Leif Johan Sevland: «Det har ikke vært samfunnsøkonomisk å bygge noe som helst i dette landet,» er fullstendig historieløs.

Hadde det ikke vært for samfunnsøkonomisk uhyre LØNNSOMME prosjekt, i første rekke vannkraft og petroleum, i mindre grad skogindustri og fiske, hadde det ikke vært mulig å støtte dagens ULØNNSOMME prosjekt innen vindkraft på land eller til havs. I enda mindre grad grønne prosjekt som innføring av elektriske biler og tilsvarende prosjekt for å redusere utslipp av den livsnødvendige gassen CO2.

Hvorfor i all verden skal vi i det hele tatt tro på våre politikere?

Equinor (tidligere Statoil) henger seg også på karusellen. For å «elektrifisere» plattformene på Snorre og Gullfaks (Tampen), vil de bygge 9 havvindmøller. For å få det til å gå i hop, vil de ha offentlig støtte på 2,5 milliarder kroner (500 kroner fra hver eneste nordmann).

Dersom spådommene har noen som helst rot i virkeligheten, og Equinor tror at prosjektet blir lønnsomt «om 5-10 år), burde de ikke ha noen problem med å finansiere dette på egen hånd. Selskapet går tross alt ved overskudd i størrelsesorden +/-100 milliarder kroner. Men det er selvfølgelig bedre å få pengene fra norske borgere, da blir jo også bonusene større.

Hvorfor skal vi i det hele tatt tro på økonomene?

Det er sannelig på tide vi begynner å tenke selv. En god start er å kumulere kandidater vi er ENIGE med det det kommende valget (politikerne har dessverre sørget for at det er umulig å stryke kandidater).