Artikler om økonomi og næringsliv

Om verdiskaping. NRK-programmet Debatten, som sendes hver torsdag kveld, har ofte interessante deltakere. Det kan man også si om deltakerne sist torsdag. Men det som ble lagt frem, var et lavmål. Første del var om Flå kommune i Hallingdal. En kommune i tilbakegang, befolkningsmessig og næringsmessig, fikk for ca. 10 år siden et løft (med […]

Dette innlegget, om Oljefondet, ble publisert i Stavanger Aftenblad den 25.januar 2018. Utfordringen er aldri besvart. Professor i økonomi, Klaus Mohn, skrev i Aftenbladet 15.januar en «ode til økonomane». En ode et «høystemt lyrisk dikt», og innlegget var en hyllest til økonomistanden, samfunnsøkonomene med base i Oslo og «kremmar-økonomane» på det verdiskapende Vestlandet. Nok om […]

Om samfunnsverdier Verdier forbindes ofte med økonomi, og hvor mye det må betales for en vare eller en gjenstand. Det meste av dette er forgjengelig. Medmenneskelige, kulturelle og åndelige verdier kan sjelden berøres fysisk, men er likevel grunnlaget for et samfunn. Den amerikanske uavhengighetserklæringen innledes med noen «selvsagte sannheter», et verdigrunnlag: Alle mennesker er skapt […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 10.januar 2018. I en gjestekommentar 4.12.17 skrev professor Klaus Mohn om gapet mellom fattige og rike land. Dag Jenssen svarte i et innlegg den 11.desember. Mohn hadde vært i Tanzania, som “etter 50 år som hovudsamarbeidsland for Noreg og storforbrukar av utviklingshjelp … framleis (er) blant dei […]

  Etter offentliggjøringen av skattelistene for 2016 skrev Aftenbladet, og andre aviser, om lønnsnivå blant ledere i offentlig forvaltning. I alt 149 ledere i Staten hadde høyere lønn enn statsministeren (1,63 million), og 366 høyere enn statsrådene (1,33 million). Inkludert ledere i helt eller delvis statseide selskap, var det ytterligere 46 som tjente mer enn […]

Om en alternativ annen bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 7.nov. 2017. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun årlig avkastning med en øvre grense på 3%.  Som beskrevet i et innlegg 3.11, er midlene i Oljefondet fordringer på utenlandske tjenester, fra levering av olje og gass. Beslutningen […]

Om bruk av Oljefondet. Piblisert i Stavanger Aftenblad 3.nov. 2017. Kverulantkatedralen (KåKå) arrangerer denne uka en økonomifestival («økonomi med nogot attåt»). Blant annet skal en Verdikommisjon besvare følgende: «Tilhører oljefondet nordmenn? Hvordan bevare oljefondet?» Første spørsmål er enkelt. Selvsagt eies Oljefondet av nordmenn (Den norske stat). Det andre spørsmålet er mer interessant, og burde heller […]

Om alternativ, og bedre, bruk av oljefondet. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun gjennomsnittlig årlig avkastning. Derfor er det satt en øvre grense på 3% som årlig kan tas ut av fondet.  Som beskrevet i en tidligere artikkel, er midlene i Oljefondet bygd opp av fordringer på utenlandske […]

Om bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 14. mai 2017. Professor Klaus Mohn spør i Aftenbladet 9.mai om vi bør gi bort verdiene i Oljefondet. Et slikt forslag vil nok kun gå gjennom i Stortinget dersom KrF med støtte fra SV og MDG skulle få flertall. Det er utenkelig i all fremtid. Mohn sammenligner […]

Om oljefond og arbeidsplasser Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for noen uker siden at Oljefondet snart tar over for oljeutvinning som Norges viktigste næring. Oljefondet kan uten tvil fortsette å være en lukrativ virksomhet for høyt betalte finansfolk i flere land, men for Norge kan det i stedet bli en anti-næring. En næring er tradisjonelt en […]