Artikler om økonomi og næringsliv

Om oljefond og arbeidsplasser Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for noen uker siden at Oljefondet snart tar over for oljeutvinning som Norges viktigste næring. Oljefondet kan uten tvil fortsette å være en lukrativ virksomhet for høyt betalte finansfolk i flere land, men for Norge kan det i stedet bli en anti-næring. En næring er tradisjonelt en […]

Om bompenger. Publisert i Stavanger Aftenblad 31.januar 2017 Aftenbladet hadde den 26.januar en leder om den nye bomringen. Det er selvsagt helt galt å “utstyre den med smutthull”, og det er ikke vanskelig å være enig i at “bompenger, som andre avgifter som rammer blindt og uavhengig av inntekten til den som må betale dem, […]

Om plassering av nytt universitetssykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 19.november 2015 Næringsforeningen, ved direktør Harald Minge, arbeider utrettelig for at et nytt sykehus (SUS) skal, og må, bygges på Ullandhaug i nær tilknytning til universitetet (UiS). I siste nummer av deres tidsskrift, Rosenkilden, er en stor del av spalteplassen viet argumentasjon for dette.  […]

Om erstatning for tapte arbeidsplasser i oljeindustrien. Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.november 2015. Norsk petroleumsvirksomhet er bygd opp i de siste 50 år, og sysselsetter nå over 200.000 mennesker totalt, med 60.000 direkte i oljeselskapene. Det har vært en enestående næringsutvikling, som neppe kan gjentas. Fallet i oljeprisen har gitt næringen en, forhåpentlig kortvarig, knekk. […]

Om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.september 2015 Arkitekt Alexandra Algard hadde den 22.september et meget godt innlegg i SA om at et nytt sykehus på Våland er det klart beste alternativet, og at et sykehus på Ullandhaug vil være en tabbe. Undertegnede har tidligere hevdet de samme på debattsidene […]

Om Bellonas feilaktige påstander om subsidiering av oljevirksomhet. Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.januar 2015. Bellonaleder Fredric Hauge var i harnisk i Aftenbladet 21.januar. Grunnen var, ifølge Hauge, at staten (du og jeg) vil subsidiere oljevirksomheten med 190 milliarder kroner (44 operahus) ved leteboring i Barentshavet i blokker som kommer til å bli tildelt i den […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad i november 2014. Sivilarkitekt Henrik Lundberg skrev i Aftenbladet 17. og 22. november om fordelene det ubebygde området i Paradis har som fremtidig plassering av et nytt sykehus i Stavanger-regionen. Argumentene han fremfører, passer imidlertid enda bedre for et delvis ubebygd område i nærheten, området øst for det nåværende sykehuset. Det […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 27.2.2014 om næringsutvikling på Forus Den 13.februar var rundt 300 personer samlet på Forus travbane til Grønn frokost, og for å høre om en mulig videre utvikling av Forus-området på basis av den såkalte Forus-visjonen. Noen andre presentasjoner ble også gitt. Alle inneholdt i hovedsak mer høytflyvende tanker og gode intensjoner […]

I referatet fra et foredrag, holdt av redaktør Javier Blas i Financial Times, på Skagenfondenes nyttårskonferanse (Aftenbladet 9.januar), står det at «Skifergass tar 60-gangeren». Det hevdes at produksjon av skifergass i USA har økt fra 37 milliarder kubikkmeter i 2007 til 2260 milliarder i 2010. Det korrekte er nok at produksjonen har «tatt 6-gangeren». Fra […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 16.12.2013 om norsk olje- og gassproduksjon. (Norsk olje og gass er nødvendig) Siviløkonom Odd Inge Godal skriver (12/12) i et svar til Gro Brækken i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det er helt nødvendig å bremse verdens produksjon av fossile bremser. I denne sammenheng foreslår han å stoppe norsk leting […]