, ,

Olje og økonomi

Stavanger Aftenblad skriver i sin leder 20.desember 2019 om investeringer i oljevirksomhet i Arktis.

De skriver at «det er ikke nødvendigvis politikerne som har det siste ord om oljeboring i Arktis». Det er en selvfølge. Beslutninger om slik virksomhet treffes kun på bakgrunn av lønnsomhet, og kun av (olje-) selskap med den nødvendige geologiske kompetanse. Unntaket er politiske beslutninger, som sjelden er basert på lønnsomhet.

Politikerne bør i all hovedsak, helst utelukkende, sørge for å legge rammebetingelser før økonomisk virksomhet. Dersom det legges ned forbud mot visse typer virksomhet (som f.eks. oljevirksomhet), bør dette være basert på klare kriterier, og analyser av konsekvensene for en gitt virksomhet. Det kan ikke være nok at virksomheten er «farlig». Hvert år dør det over 100 mennesker på norske veier (og tidligere langt flere), og bilkjøring er derved farlig. Bilkjøring blir likevel ikke forbudt, fordi kostnadene/ulempene ved et forbud er langt «farligere».

Aftenbladet erfarer til at flere store banker har besluttet å ikke lenger låne midler til letevirksomhet i Arktis. De avslutter med at «til forskjell fra oljeselskapene, er ikke banker og investeringer avhengige av olje og gass for å tjene penger». På kort sikt er dette kanskje korrekt. Men alle banker er helt avhengige av å ha verdiskapende virksomheter som kunder. Den samfunnsmessige utviklingen, og fremgangen, i forrige århundre, skyldtes i stor grad bruk av fossiler (kull, olje og gass). Dette hjalp ikke bare oljeselskap, men en lang rekke (nesten alle) verdiskapende bedrifter. Det er fortsatt ikke noe som tyder på at det eksister alternativer til fossiler. For produksjon av energi fins et alternativ, kjernekraft, men det er følelsesmessig betent og derfor «politisk ukorrekt».

Forhåpentlig vil banker som tenker på økonomi, og ikke bare på følelser, fortsatt finnes.

Her er en kort vurdering av velferd ogverdiskaping i Norge: https://www.ivars.no/verdiskaping-i-norge/

Og her er noen momenter det er verdt å tenke gjennom for de som mener at «klimakrisen er en av de mest betydelige utfordringer i det 21. århundre: https://www.ivars.no/hva-om-det-ikke-er-noen-klimakrise/

Dit er heller ingen tvil om at følelser styrer mye av dagens klimapolitikk: https://www.ivars.no/folelser-klima-og-politikk/