, ,

Troen på lønnsom havvind

Equinor fikk den 22.8 tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til 11 havvindmøller på Tampen, fra Enova. En hårreisende avgjørelse, med støtte fra den politiske eliten.

Her er en kommentar til dette:
Dette er dessverre et nytt kapittel i en politisk styrt utvikling mot redusert velstand. Det går simpelthen ikke an å leve av subsidiert industri. Så lenge vi har Oljefondet og petroleumsindustrien, går det nok for de fleste i fortsatt mange år, men ikke i det uendelige.
Dersom havvind var en lovende industri som vil gå med overskudd på 5-10 års sikt som mange hevder (uten subsidier), burde Equinor være den bedriften som er best i stand til å finansiere Tampen-utbyggingen på egen hånd. Likevel ber de altså om 50% investeringsstøtte!
Den grønne bevegelsen, tett fulgt opp av de aller fleste norske politikerne, bryr seg ikke om slikt. De mener grønn industri blir lønnsom, og da må det vel være sånn? Hvorfor skal vi tro på slike politikere. Antakelig er det ikke én av disse politikerne som har skapt en eneste verdiskapende arbeidsplass (offentlige arbeidsplasser er samtlige betalt av andre).