CO2 – LIVETS GASS

Dette er en kommentar til rådende klimapolitikk i Norge, og resten av Vesten.

Den er sendt som debattinnlegg til Stavanger Aftenblad, men det kan ikke regnes med å bli tatt inn i avisa. Selv om det som står i innlegget er korrekt, er det ikke politisk korrekt.

Del gjerne med andre!

********************************************

Miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen hevder i Stavanger Aftenblad 1.november at «Fallet kommer til å være mye større enn hva folk kan tenke seg». Han uttaler seg om et fall i norsk olje- og gassproduksjon fra nå og til 2050. Det mener han vil skje trass i at både han og Ap står fast på at oljenæringen må utvikles, ikke avvikles. Kanskje får Bjelland rett, tross alt inneholder kjente felt begrensede ressurser.

Det som bekymrer ministeren mest, er imidlertid norske klimapolitiske mål. Innen 2030 skal 50% av alle klimagassutslipp reduseres med 50%, og innen 2050 alt, sammenlignet med 1990. Pr. 2023 er utslippsreduksjonen på 5%, og 45% mer skal kuttes på 7 år. 

Bare politikere og fantaster tror at dette kan skje. Men politikk er som kjent «det muliges kunst».

Det virkelig alvorlige er imidlertid at slike kutt er helt unødvendige, og vil snarere ødelegge enn forbedre samfunnet.

Professor (emeritus) i fysikk ved Princeton University, Dr. William Happer, holdt nylig en forelesning som fullstendig tilbakeviser de politiske teoriene. Nedenfor er et sammendrag av foredraget.

Happer begynner med å sitere tittelen på en gammel bok: «Ekstraordinær folkelig desillusjon og galskap i folkemassene». Det er hans beskrivelse av moderne klimaalarmisme, basert på utslipp av CO2.

Happer starter med å beskrive atmosfæretemperaturen. Fra Jordas overflate synker den til ca. -60C i 10 km høyde, for deretter å øke til rundt null i 50 km høyde. Derfra synker temperaturen til    nesten -100C i 80 km høyde, for så å stige til langt over overflatetemperaturen i 140 km høyde, før den etter hvert synker til verdensrommets temperatur på under -270C. Klimaalarmistene er redde for at temperaturen øker med 1-2C på overflaten!

Basert på kjent fysikk viser så Happer total tilbakestråling av varme fra Jorda til verdensrommet. Uten klimagasser ville den vært på 394 W/m2, men grunnet klimagasser reduseres det til 277 W/m2. Uten CO2 ville utstrålingen vært på 307 W/m2. Det meste av klimaeffekten skyldes imidlertid vanndamp, og en dobling av CO2-innholdet fra 400 ppm til 800 ppm ville redusert utstrålingen til 274 W/m2, med mindre enn 1%. Økt temperatur grunnet dette er beregnet til 0,71C, og 800 ppm er helt usannsynlig. 

Mer CO2 i atmosfæren har derimot store positive virkninger for skogbruk og landbruk: All plantevekst øker, og plantene har endatil mindre vannbehov. Det skyldes at fotosyntesen blir mer effektiv, noe som utnyttes i alle drivhus. Mer CO2 i atmosfæren har av denne grunn gjort Jorda vesentlig grønnere, 11% mer grønn i perioden 1980-2010.

Happer kommer så inn på grunner til at demoniseringen av CO2 har hatt så mye suksess. Han gir 5 grunner:

  • Edle løgner
  • Politiske løgner
  • Uvitenhet
  • Dumhet
  • Grådighet

En edel løgn ble første beskrevet av Platon som en myte eller usannhet som bevisst blir spredd av en elite for å opprettholde sosial harmoni eller fremme en agenda.

Målet med poltiske løgner er å gjøre befolkningen alarmert ved å true den med endeløse serier av  imaginære ulykker.

Uvitenhet er et grunnleggende trekk ved moderne mennesker. Den tyske presten Dietrich Bonhoefer har sagt at mot dumhet har vi ikke noe forsvar. Fornuft hjelper ikke. Galileo Galilei skrev en gang til Johannes Kepler at han ønsket«han kunne le av dumheten til den menneskelige flokken … disse filosofene lukker sine øyne for sannheten».

Om grådigheten siterer Happer den russiske forfatteren Pushkin: «Der det er et trau, er der også griser».

Som et endelig råd siterer Happer igjen Bonhoefer: «Dersom jeg ser en galning kjøre sin bil inn i en gruppe uskyldige tilskuere, kan jeg ikke vente på katastrofen og deretter berolige de sårede og begrave de døde. Jeg må forsøke å tvinge rattet ut av hendene på føreren».

Noen, kanskje mange, vil hevde at Happer tar feil. De bør i så fall vise hvor han tar feil. Det blir ikke enkelt.

Siden politikk er det muliges kunst, er det kanskje en mulighet for at politikerne kan endre mening og skifte kurs i sin overivrige energi- og klimapolitikk. Dersom det ikke skjer, er det stor fare for at sivilisajonen, i alle fall den vestlige, kjøres i grøfta, og professor Richard Lindtzen, emeritus fra MIT, får rett:

«Det historikere definitivt vil undre seg over i fremtidige århundrer, er hvordan dypt mangelfull logikk, skjult av klok og nådeløs propaganda, faktisk gjorde det mulig for en koalisjon av mektige spesialinteresser å overbevise nesten alle i Verden om at CO2 fra menneskelig industri var en farlig planet-ødeleggende gift. Det vil bli husket som den største massevrangforestillingen i verdenshistorien – at CO2, livets gass, en tid ble ansett for å være en dødelig gift».

Den svenske fysikeren Jan Blomgren uttalte i forbindelse med en diskusjon om den katastrofale energuitviklingen i Sverige at beslutninger var tatt uten gode konsekvensanalyser og av politikere uten ansvar. 

Forhåpentlig vil noen bli stilt til ansvar når klimapolitikken faller sammen, men det er lite trolig.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

REFERANSER

Bjelland Eriksen: Bjelland Eriksen om oljå: Fallet kommer til å være mye større enn hva folk kan tenke seg

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/rl7bjl/bjelland-eriksen-om-oljaa-fallet-kommer-til-aa-vaere-mye-stoerre-enn-hva-folk-kan-tenke-seg

Will Happer: «CO2 , The Gas of Life»