Oppføringer av Ivar Sætre

,

DET STORE SPRANGET FREMOVER

«Det store spranget fremover», var en politisk parole Folkerepublikken Kina brukte i perioden 1958–1961, for å bli en økonomisk og militær stormakt. Den kinesiske lederen Mao Zedungs uttalte mål var å forbigå den britisk tungindustri-produksjon per innbygger innen 15 år. For å oppnå dette, ble det fokusert på stålproduksjon. Lokale stålverk ble bygd i folkekommunene. […]

, ,

KONSEKVENSER AV GRØNN POLITIKK

Den norske regjeringen, og svært mange andre, arbeider målbevisst for å realisere målet i Paris-avtalen om en verden uten utslipp av CO2 i 2050. Her skal det ikke diskuteres om CO2 er et problem (noe den ikke er), men gjøre et forsøk på å forstå konsekvensene av den politikken som forsøkes realisert.  Figuren nedenfor viser […]

, ,

ENERGI OG KLIMA

Dette innlegget handler om klima og en eventuell overgang fra fossil til andre former for energi, og hva som skisseres i Regjeringens nye klimamelding. For Norge betyr det lite, men for verden er den eneste løsningen utbygging av ny kjernekraft. Innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. ********************************* Organisasjonen Klimavenner for kjernekraft hadde […]

,

POLITISK ANSVAR

Dette innlegget ble sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. Det er en kommentar til den nye klimameldingen og norsk energipolitikk. ********************************************** Det er valgår i 2021. Før valget i september vil det ikke mangle på forslag, gamle og nye, som politikere fra de fleste parti mener det er Statens ansvar å sørge for […]

TRUMP OG BIDEN

Denne artikkelen er delvis basert på en kommentar («Amerika er tilbake») av Morten A. Strøksnes i Dag og Tid 22.januar 2021. ************************ Det er nesten utrolig hvor stor plass den amerikanske valgkampen og presidentskiftet har hatt i norske media, og dekningen har vært svært ensidig. Som Morten A. Strøksnes skrev i Dag og Tid,  «har […]

EQUINOR OG HAVVIND I USA

Om havvind og kjernekraft. Stavanger Aftenblad skriver den 15.1.2021 at Equinor har gjort et «havvind-varp» i staten New York i USA: https://e24.no/olje-og-energi/i/dlv3Ro/nytt-havvind-varp-i-usa-i-dag-har-vi-faatt-ballen-i-maal?referer=https://www.aftenbladet.no Ett prosjekt som nevnes spesielt, er Empire Wind med en planlagt installert effekt på 816 MW. Dette prosjektet vil, ifølge Equinor, koste rundt 25 milliarder kroner. Det tilsvarer en utbyggingskostnad på vel 30 […]

,

ARBEIDSPLASSER OG POLITIKK

Innlegget nedenfor ble publisert i Stavanger Aftenblad den 2.januar 2021, under tittelen «Stavanger som energihovedstld er en illusjon». Aftenbladets overskrift er ikke dekkende for innholdet i innlegget, som primært fokuserer på at nye arbeidsplasser må baseres på virksomhet som ikke er avhengig av subsidier. At Stavanger ikke er noen energihovedstld, kan begrunnes med at det […]

GLOBAL ENERGI OG KJERNEKRAFT

Teksten nedenfor er et forsøk på forstå verdens energisituasjon og hva det vil være best å satse på videre. Teksten vil bli oppdatert etter behov. Til slutt er det lagt til noen illustrerende figurer. ************************************************************** 1 INNLEDNING Det kan stilles store spørsmålstegn ved om verdens politikere satser riktig når de vil erstatte fossil energi med […]

Aftenbladet og brudd på lov om åndsverk

Stavanger Aftenblad (SA) hadde den 25.11.2020 et innlegg (om havvind) ble som ikke ikke ble behandlet presse-etisk korrekt. I lov om åndsverk §5, heter det at «Et verk må ikke endres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart». Uten at […]

Global temperatur og CO2

Figuren nedenfor viser en nesten perfekt korrelasjon mellom global temperatur (satellitter UAH) og ENSO-ineksen (El Niño og La Niña) for havtemperaturen i Stillehavet i perioden 1079-2019. Det eneste unntaket er rundt 1992, etter utbruddet av vulkanen Pinatobu på Filippinene. Figuren nedenfor viser utviklingen i global temperatur (rødt/svart) og innholdet av CO2 (grønt) i atmosfæren fra […]