KLIMATEORI FOR FALL ?

Innlegget nedenfor er sendt til Stavanger Aftenblad som forslag til leserinnlegg/kronikk. Det anses imidlertid for lite sannsynligvis at det tas inn i avisa, og publiseres derfor på dette nettstedet samtidig. Del det gjerne med andre.

***************************

Siden før 1990 har meget sterke krefter vært i sving, ikke minst politiske, for å overbevise befolkningen om at Verden står overfor en katastrofal global oppvarming – om ikke utslipp av klimagasser, spesielt CO2, reduseres drastisk. Særlig vestlige nasjoner har tatt dette som et ubestridelig faktum, og politikerne har igangsatt omfattende endringer av grunnlaget for ethvert samfunn: tilgangen på energi. De største endringene er gjort i Tyskland, men andre land følger tett i hel. Omleggingen har ført til store problem i energiforsyningen, med enorme kostnader som er forsterket av krigen i Ukraina.

Nylig ble det publisert en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). To forskere konkluderer med at det «kan tyde på at effekten av CO2-utslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene». Det er i tråd med de etter hvert mange som hevder at innvirkningen av CO2 i atmosfæren på den globale temperaturen, er minimal. At slike synspunkt omtrent ikke har fremkommet i media, er en stor unnfallenhet fra medias side. Det underbygges på en måte av den nevnte rapporten, som i hovedsak ble skrevet før 2015. Den ble imidlertid da nektet publisert av ledelsen i SSB. Ytringsfriheten i SSB har muligens bedret seg i løpet av de siste 8 år, men norske alarmister, som Cicero i Oslo og Bjerknessentret i Bergen, har allerede forsøkt å motsi rapporten. 

En annen rapport er under utgivelse av den kjente klimaforskeren Dr. Roy Spencer. Han står bak den månedlige publiseringen av de kanskje beste globale temperaturmålingene, satellittmålinger som utføres av Universitetet i Alabama (UAH). Spencer har sett nærmere på virkningen av «urbane varmeøyer», Urban Heat Islands (UHI). Nesten alle landbaserte målestasjoner (og det er de fleste) ble plassert i eller i nærheten av befolkningssentra. Ettersom bebyggelsen med åra har økt i omfang, har målestasjonene i større eller mindre grad blitt bygd inn. Dette har medført at temperaturmålingene er blitt påvirket av varme fra omliggende bygg, og målestasjonene er i liten grad flyttet på. Spencer finner at «økt sommertemperatur i perioden 1895-2023 i USA er overdrevet med 100% grunnet UHI-effekten».

Spencer konkluderer med at «dette betyr at rekord-høye temperaturer i byer må betraktes som suspekte, siden så godt som alle byene har vokst betydelig i løpet av de siste 100+ år, og det samme har UHI-effekten». Det samme er sikkert tilfelle ved målestasjoner utenfor USA.

For mange er ikke dette noe nytt. Det nye er at stadig flere rapporter siver ut til pressen, og blir publisert. De som har hindret slik publisering, kan etter hvert risikere å bli stilt til ansvar. Forhåpentlig vil det skje.

Professor (emeritus) i atmosfærefysikk ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Richard Lindtzen, har uttalt følgende: «Det historikere definitivt vil undre seg over i fremtidige århundrer, er hvordan dypt mangelfull logikk, skjult av klok og nådeløs propaganda, faktisk gjorde det mulig for en koalisjon av mektige spesialinteresser å overbevise nesten alle i Verden om at CO2 fra menneskelig industri var en farlig planet-ødeleggende gift. Det vil bli husket som den største massevrangforestillingen i verdenshistorien – at CO2, livets gass, en tid ble ansett for å være en dødelig gift».

Det er på tide at våre politikere tar til fornuft og stopper det pågående vanviddet.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

Document:

https://www.youtube.com/watch?v=9eqvsX3VOv0&t=69s

https://www.document.no/2023/09/27/ssb-publiserer-forskning-som-viser-at-co2-ikke-styrer-jordens-klimaendringer/

Roy Spencer:

https://www.drroyspencer.com/2023/09/summer-warming-1895-2023-in-u-s-cities-exaggerated-by-100-from-the-urban-heat-island-effect/

SSB:

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/i-hvilken-grad-endrer-temperaturnivaet-seg-pa-grunn-av-klimagassutslipp

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/i-hvilken-grad-endrer-temperaturnivaet-seg-pa-grunn-av-klimagassutslipp/_/attachment/inline/5a3f4a9b-3bc3-4988-9579-9fea82944264:f63064594b9225f9d7dc458b0b70a646baec3339/DP1007.pdf