,

Hvor mange ulykker er nok?

Om trafikkulykker og tunneller.

Så har det skjedd enda en tunnelulykke. Denne gang i den 1,9 km lange Bremanger-tunnelen. En tankbil med 16500 liter bensin krasjet, og bensinen tok fyr. Og igjen hadde vi griseflaks – ingen menneskeliv gikk tapt. De med rimelig god hukommelse vet at det ikke er første gang dette skjer. Og dessverre er det med meget stor sannsynlighet ikke siste gang. En dag kommer antakelig den store katastrofen.

I petroleumindustrien har det i lang tid vært arbeidet etter den såkalte «null-filosofien». Det har vært et konkret mål å arbeide mot null ulykker, i alle fall dødsulykker, og med gode resultat. Dette synes ikke å være tilfelle med trafikkulykkene. Spesielt potensielle ulykker i undersjøiske tunneler. Som brannsjefen i Rogaland har uttalt, det er ikke spørsmål om en storulykke skjer, men når den skjer. 

Tunneler, og spesielt undersjøiske, representerer egentlig en alvorlig samfunnsrisiko. Ikke nok med at risikoen for dødsulykker er betydelig. Mange kvier seg allerede for å kjøre gjennom tunneler, og den dagen det skjer en ulykke med mange døde, kan det trygt regnes med at det vil bli mange flere. Kanskje så mange at det blir nødvendig å gjenoppta ferjetrafikken der den nå er erstattet med undersjøiske tunneler. Det kunne være interessant å få en uttalelse fra de som driver med analyser av samfunnsrisiko, for eksempel ved UiS. Hva er beregnet eller antatt samfunnsrisiko for undersjøiske tunneler?

At enkelte samferdselsprosjekt er så viktige, og andre løsninger er umulige, gjør av og til at undersjøiske tunneler må velges (Rogfast). I mange tilfeller er det imidlertid idag mulig å bygge broer i stedet, ofte til en langt lavere kostnad (Ryfast). Det er synd dersom politiske motiver har stått i vegen for de beste løsningene. Ferjer er dessuten alltid et alternativ.

Når det gjelder transport av bensin, og andre brannfarlige eller eksplosive stoffer, fins det heldigvis et alternativ. De kan alle transporteres med egne båter, og bør forbys i tunneler og på ferjer.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar