,

MDG – naivitet og ideologi

Om global oppvarming, klima og politikk. Publisert i Stavanger Aftenblad 1. sep. 2017.

Aftenbladet tar inn uforholdsmessig mange innlegg fra medlemmer i MDG. Nylig om hvorfor et oljeultimatum er nødvendig (14.8), de grønnes verdensbilde (25.8), og den 29.8 om norsk eksport av strøm til kontinentet. I det siste innlegget skriver Eva Berge at flere

eksportkabler til kontinentet vil gjøre Norge til en av de viktigste aktørene i Europas fornybare energiproduksjon. Nå er allerede Norge, gjennom vannkraften, den største produsenten av fornybar energi i Europa. Det som imidlertid helt sikkert vil skje med flere kabler, er at strømprisen i Norge vil nærme seg de europeiske. Figuren viser strømpris i noen land som funksjon av utbygd kapasitet for sol- og vindenergi pr. innbygger, og hva som kan skje. Storstilt utbygging av fornybar energi, har gjort prisen til forbruker i Tyskland og Danmark 3-5 ganger så høy som dagens norske strømpris (norsk pris på figuren er for høy). At Norge har et «stort og økende overskudd av vannkraft» er galt.

Sannheten er at det meste av norsk vannkraft allerede er utbydd. Sol- og vindkraft kan kun bygges ut med betydelige subsidier, og bidrar ikke til noen verdiskaping.

MDG er samtidig en sterk forkjemper for å elektrifisere hele den norske bilparken viser mangelen på konsekvens. I Norge selges det i dag ca. 5 milliarder liter bensin og diesel. Omregnet til utnyttbar energi i kjøretøy tilsvarer dette 20-25 milliarder kWh, eller omtrent det doble av gjennomsnittlig overskudd av norsk vannkraft (som eksporteres). Om hele bilparken gjøres elektrisk, blir med andre ord Norge netto importør av elektrisk kraft, om det ikke gjøres en storstilt utbygging av subsidiert sol- og vindkraft, eller det bygges nye gass- eller atomkraftverk.

MDG applauderer ganske sikkert den siste filmen til klimaguruen Al Gore, An Inconvenient Sequel (En ubehagelig oppfølger). Det gjør ikke den meget pålitelige og nøkterne amerikanske klimaforskeren Roy Spencer. Han har nylig skrevet en kortfattet faktabasert bok om filmen, en fortsettelse av filmen An Inconvenient Truth (En ubehagelig sannhet), som var medvirkende til at Gore fikk Nobels fredspris i 2006. I sin bok bok, An Inconvenient Deception (Et ubehagelig bedrag) tilbakeviser Spencer omtrent alle faktorene som ligger til grunn for de tiltak som planlegges gjennomført for å stoppe den globale oppvarmingen, f.eks. at:

– menneskeskapt temperaturøkning er liten- havet stiger ikke raskere enn før
– Grønlandsisen smelter ikke unormalt raskt- sjøisen i Arktis har vært mindre før

– økt CO2 er ikke farlig, men tvert imot et gode for planeten

Spencer viser også hvordan Gore ikke bare manipulerer med fakta, men til og med serverer bevisste usannheter, altså løgn.

MDG – naivitet og ideologi

page1image1794432

Med henvisning til Spencer er det liten grunn til å ta klimaadvarslene på alvor. Det holder med gradvise endringer, der tiltakene baseres på økonomiske kriterier, og ikke er beslutninger som går på bekostning av viktigere saker.

Det er liten grunn til å stemme på MDG i høst.

Ivar Sætre Sivilingeniør Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar