,

Galskapen er teorien om global oppvarming  (Det er teorien om global oppvarming som er gal)

Om global oppvarming. Publisert i Stavanger Aftenblad 29. aug.2018.

MDG-politiker Ingeborgrud omtaler i Aftenbladet 17.juli gasskraftverket på Kårstø som en skandale. Det er mulig at kraftverket ble bygd på sviktende forutsetninger, og korrekt at det økonomisk har vært en fiasko. Da beslutningen om bygging ble tatt, var det få som så det. Den politiske krisen det skapte, var i første rekke spørsmålet om klimaeffekten av kraftverket. Når det er bygd, og står ved siden av Europas største gassterminal, er det et tankekors at det besluttes revet, i stedet for å beholde det som reservekraftverk.

Den egentlige galskapen er imidlertid den innbitte troen på menneskeskapt global oppvarming grunnet utslipp av klimagasser, i første rekke CO2. Det publiseres nå stadig flere vitenskapelige rapporter som er kritiske til dette. Nettstedet notrickszone.com presenterte nylig en liste på 60 rapporter som karakteriserer CO2 som en gass med lav klimasensitivitet (0,02-1 grad C ved dobling av CO2-innholdet). Det er endatil rapporter som helt avskriver CO2 som årsak til oppvarmingen av jordens atmosfære (med sola som energileverandør).

Troen på menneskeskapt global oppvarming har i tillegg sterke politiske føringer. Her er hva lederen for FNs klimaprogram, Christina Figueres, uttalte i Brüssel i forkant av Paris-konferansen i 2015 (overesatt fra engelsk): «Dette er første gang i menneskenes historie at vi med hensikt setter oss som mål, i løpet av et bestemt tidsrom, å endre den økonomiske utviklingsmodellen som har vært rådende for minst 150 år, siden den industrielle revolusjon».

 

Modellen som ønskes endret, er den som har ført til den dramatiske forbedringen i levestandard siden den industrielle revolusjon. Dette har skjedd i alle land. De som tviler på det, kan besøke nettsiden gapminder.com, til den nå avdøde svenske professoren Hans Rosling. 

Den rådende modellen står i sterk kontrast til andre modeller, i første rekke kommunistiske, som med hensikt er påtvunget av politiske grunner. De har ført til tilbakegang, og til sist undergang. 

En forutsetning for all fremgang er tilgang til billig energi. Det hevdes av mange at fornybar energi blir stadig billigere. Det er imidlertid knapt noen som så langt er konkurransedyktig på like vilkår, og må i større eller mindre grad subsidieres. Det er grunnen til at de land som har relativt mest utbygd vind- og solenergi (Tyskland og Danmark) her de langt høyeste energiprisene (3-5 ganger så høye som Norge eller USA). Det synes for øvrig å være en lineær sammenheng mellom kapasitet på fornybar energi (unntatt vannkraft) og økte energipriser.

Ingen ønsker å skade miljøet, og alle ønsker en bedre verden – for alle. Å realisere dette krever at vi er nøkterne i vår livsstil, resirkulerer avfall, reduserer forurensning til et akseptabelt nivå og økonomiserer med våre ressurser. Det skjer ikke ved storstilt subsidiering av bestemte politiske preferanser, men ved fri økonomisk utvikling innen fleksible rammer.

Ivar Sætre

Medlem av Seniortanken

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar