,

Fugledød

Om vindkraft og fugler. Publisert i Stavanger Aftenblad

En nordmann fikk nylig en bot for å ha drept en skjære med en rottefelle. Han var lei av at fuglen forsynte seg av jordbær i hagen hans. Boten var på 15.000 kroner.

Det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil sa seg tidligere i år skyldig i å ha forårsaket at ca. 85 trekkfugler døde i 5 delstater i USA i perioden 2004-2009. Fuglene ble eksponert for væsker fra gassbrønner og lagerdammer for avfallsvann. Boten var på totalt 600.000 dollar, eller rundt 7000 dollar (ca. 60.000 kroner) pr. fugl. Ingen av de døde fuglene sto på noen liste over truede fuglearter.

I Norge er det nå totalt 400 vindturbiner. Hver dag dør fugler grunnet kollisjon med et rotorblad. Det er imidlertid uklart hvor mange fugler som dør totalt i Norge, siden det ikke føres statistikk over dette. Kun på en av de første vindparkene, på Smøla på Nordmøre, er det gjort forsøk på å registrere antall døde fugler. Turbinene der har drept mellom 2 og 11 havørn i året, men langt flere andre fugler er drept. En svensk forsker mener at en generell vindturbin tar livet av 2-7 fugler hvert år. Dette kan være et meget lavt anslag, for i Spania, med 18.000 vindturbiner, er det anslått at hver turbin i gjennomsnitt tar livet av 400 fugler og flaggermus.

Det er ikke kjent at norske vindkraftverk har fått bøter for å ha tatt livet av fugler. Man kan saktens undre seg hvorfor. Er disse fuglene så mye mindre verdt enn de som tar for seg av jordbær, eller som petroleumsindustrien kan lastes for?

Ivar Sætre

Stavanger

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] bøter på rundt 60.000 kroner for hver død fugl, ser vi bort fra slike bagateller i Norge: https://www.ivars.no/fugledod/. Det er på tide det norske folk får øynene opp for den utviklingen som er i […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar