Det er en kjent sak at mange journalister har problemer med å skille mellom millioner og billioner. Dette skyldes mye forskjellen på europeiske (og internasjonale) og amerikanske tall. I USA er en «billion» det samme som en norsk milliard (1000 millioner), mens en norsk billion (1000 milliarder) er det samme som en amerikansk «trillion». Feil […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 22.1.2014 om adgang til norske museer Kort tid etter nyttår kom statistikkene for siste års besøk på våre kulturinstitusjoner. Den 11.januar viste Aftenbladet besøkstall for Jærmuseet og MUST (de fleste museum i Stavanger). I det følgende er kun MUST omtalt. De hadde totalt 174.108 besøkende i 2013, men til tross for […]

Om sykkelveg på Nord-Jæren. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. I løpet av det siste året har planer om en ny sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes blitt omtalt flere ganger, sist i Aftenbladet 4.januar. Stamvegen er tenkt anlagt langs motorvegen. Den skal gå gjennom Forusområdet, og det er et håp om at den […]

I referatet fra et foredrag, holdt av redaktør Javier Blas i Financial Times, på Skagenfondenes nyttårskonferanse (Aftenbladet 9.januar), står det at «Skifergass tar 60-gangeren». Det hevdes at produksjon av skifergass i USA har økt fra 37 milliarder kubikkmeter i 2007 til 2260 milliarder i 2010. Det korrekte er nok at produksjonen har «tatt 6-gangeren». Fra […]