,

Skifergass i USA

I referatet fra et foredrag, holdt av redaktør Javier Blas i Financial Times, på Skagenfondenes nyttårskonferanse (Aftenbladet 9.januar), står det at «Skifergass tar 60-gangeren». Det hevdes at produksjon av skifergass i USA har økt fra 37 milliarder kubikkmeter i 2007 til 2260 milliarder i 2010. Det korrekte er nok at produksjonen har «tatt 6-gangeren». Fra 2007 til 2013 økte andelen skifergass av USAs totale gassproduksjon fra knapt 5% til 40% (Wikipedia), eller fra ca. 27 til ca. 270 milliarder kubikkmeter (BP Statistical review of world energy 2013). Ifølge samme kilder var skifergassproduksjonen i 2010 på ca. 120 milliarder kubikkmeter, og i så fall var det kun «3-gangeren» som gjaldt. At det i foredraget ble benyttet tall fra 2010 som siste tall, og ikke 2013, tyder på lite fokus på oppdatering.

Forhåpentlig var det journalisten, og ikke foredragsholderen, som var skyld i feilen. Uansett bør det kreves at tall sjekkes kritisk før de offentliggjøres. Ellers kan men begynne på å lure på hvor mye av øvrig informasjon som grenser til desinformasjon. Forholdet mellom energiinnholdet i norsk vannkraftproduksjon og varmeinnholdet i amerikansk skifergass (1 til 20) var korrekt, men kun dersom tall fra 2013 blir benyttet.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar